Sidan 1 i Uppdraget nr 3 2013

eQumenIAKYrKAnS mAgASIn nummer 3 – 2013 Thomas Kazen: Vi måste våga ställa de riktigt kritiska frågorna. Charlotte Höglund: Det som skapar nerven mellan oss och texterna är tron på att Gud faktiskt talar till oss. APG 8 : 30 FIlIppoS SKYndAde FrAm, och när hAn hörde mAnnen läSA proFeten JeSAJA FrågAde hAn, ”FörStår du vAd du läSer?”

  Sid 2 - BiBeln som rum Inför höstsstarten möttes vi tre kyrkoledare till ett planeringsdygn  
Arkiv:
Uppdraget nr 1 2013
Uppdraget nr 2 2013
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.