Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Vi i Villa Nr 8 2007  Vi i Villa Nr 8 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Vi i Villa Nr 8 2007


Sidan 80 i Vi i Villa Nr 8 2007

Objudna gäster ­ så slipper du skadedjuren som stör husfriden Hästmyran anlägger sitt bo i husets konstruktionsvirke. n Husbockslarve am i gnager sig fr ar. slingrande gång skalNär den färdiga virbaggen lämnar adan ket är ofta sk redan stor. Skogsmu sen komm er gärna in i huset för att värma sig på vintern . Möss, hästmyror och husbock är exempel på skadedjur som trots sin ringa storlek kan orsaka omfattande skador. Med rätt försäkring och rätt vård av huset kan de värsta katastroferna undvikas. A E n råtta behöver bara ett 20 millimeter stort hål för att ta sig in i ett hus. En mus bara 6-7 millimeter. Om fasaden är täckt av klätterväxter kan mössen också lättare hitta in. Vegetation intill husgrunden överhuvudtaget innebär en risk för skadedjursangrepp, säger Jan Jungerstam, biolog på Anticimex. Att hitta en väg in i ditt hus är alltså ingen konst för skadedjuren. Men enligt Jan Jungerstam kan man minimera riskerna genom att noga sköta om sitt hus. Enkla åtgärder som till exempel att reparera trasiga ventiler, sätta upp insektsnät och ta bort ved eller växter som ligger alltför nära husgrunden förebygger skador. ­ De allra värsta skadorna orsakas av träskadeinsekterna. Husbocken och hästmyran kan verkligen äventyra bärigheten i huset, säger Jan Jungerstam. Rassel i väggar, golv eller tak, spånhögar eller myrstigar utanför huset kan vara ett tecken på att hästmyror har bosatt sig i huset. Hästmyran, som inte ska förväxlas "Fukt är idealiskt för skadedjur" " med svartmyran, är mellan 6 och 18 millimeter lång och bygger sina bon i trämaterial. Den lever i första hand i naturen, i kullfallna träd eller stubbar, men då samhället runt moderboet växer måste myrorna flytta över larver och puppor till ett satellitbo. Med lite otur, så är det just i ditt hus som myrorna checkar in. Myrorna livnär sig inte på träet utan gnager ut gångar och håligheter för att anlägga bon. Dessa gångar kan urholka träet fullkomligt. I en vanlig husbocksförsäkring ingår ofta sanering och reparation av skadad byggnad även efter hästmyrans framfart. Detta förutsätter dock att virket som angripits inte är rötskadat. Är huset fuktskadat ­ och därmed ett idealiskt tillhåll för skadeinsekter ­ utgår ingen ersättning för skador från försäkringsbolaget. Att förebygga fukt är därmed en av de viktigaste åtgärderna man kan vidta som husägare. Den strimmiga trägnagaren, som bara är mellan 2 och 4 millimeter stor, angriper både konstruktionsvirke och trämö- bler, ofta med något förhöjd fuktighet. Om det finns aktiva larver inuti virket kan man upptäcka högar av fint borrmjöl intill hålen. Även praktbagge, splintbagge, mjuk trägnagare och blåhjon angriper virke. Husbocken arbetar inkognito Vår allra mest kända skadeinsekt är husbocken. Och den har ett välförtjänt dåligt rykte. Insekten, som är helt beroende av hus för sin överlevnad i Sverige, kan ibland förstöra hela hus. Skadan från husbockslarven hinner nämligen ofta bli stor innan den upptäcks. Detta beror på att larverna aldrig gnager vid ytan utan håller sig till träets inre. Borrmjölet trycks heller inte ut, utan ligger kvar i gångarna. Olyckligt nog är det först då larven förpuppats och skalbaggen lämnar virket som angreppet vanligen upptäcks. Flyghålen, cirka 4 x 8 millimeter ovala öppningar, intygar att skalbaggen både kommit och gått. ­ Husbocken är en värmekrävande insekt. Den upptäcks ofta på husets sydliga del och gärna i takkonstruktionen. Vi i Villa · 8 · 2007 86

Sid 79 - För bättre innemiljö! fläktar · ventiler · handdukstorkar · oljefyllda element   Sid 81 - Ultraljudskoncept kan vara ett effektivt alternativ till traditionell sanering.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se