Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Vi i Villa Nr 8 2007  Vi i Villa Nr 8 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Vi i Villa Nr 8 2007


Sidan 71 i Vi i Villa Nr 8 2007

kunna komma ut ur huset, så välj ett lås som gör det lika svårt att komma ut som att komma in. Dekaler som visar att huset är larmat och inventarierna stöldskyddsmärkta har ­ liksom galler och andra mekaniska skydd ­ också en avskräckande inverkan. Skaffa bra belysning, gärna också rörelsevakt. Och se upp med stora buskar framför altandörren ­ de ger skydd åt tjuven.Väl inne väljer tjuven helst saker som är lätta att ta med sig och sälja vidare, som kontanter, smycken och mobiltelefoner, dvd-spelare, datorer, konst och så vidare. Undvik därför att ha lockande föremål framme som syns utifrån. Förvara värdesaker i bankfack. För har tjuven väl tagit sig in letar han eller hon överallt. Det är därför ingen större idé att försöka gömma smycken och kontanter i frysen, bokhyllan eller ens i toalettstolen. hemma. Förvara inga värdesaker i hallen. Undvik även att placera nyckelskåpet här. Lämna aldrig bilnycklarna framme. Och göm aldrig någonsin nyckeln under blomkrukan på altanen... Larm avskräcker Försäkringsbolagens krav på inbrottsskydd i bostäder beror dels på vilket värde du har försäkrat för, dels på var du bor. ­ Grundkravet är att man har låst, säger Björn Jonason, produktspecialist på If. ­ I storstadsområdena kräver vi att du har av Stöldskyddsföreningen godkända lås. I vissa fall kan vi även kräva larm. Vad gäller fönster är grundregeln endast att de är stängda. Ett inbrott går i allmänhet väldigt snabbt. Även om du har larm kopplat till ett vaktbolag, har tjuven ofta redan hunnit lämna Vilseled med timers och tvätt Vilseled ­ försök få det att se ut som om du är hemma. Montera exempelvis timers på några lampor och en radio. Reser du bort en längre tid, be grannarna tömma brevlådan och klippa gräset alternativt skotta snö. Gärna också slänga lite skräp i din soptunna, hänga ut lite tvätt och ställa sin bil på din uppfart. Och skaffa goda vanor. Lås ytterdörren även när du är Låsen: Välj go dkända tvåfun ktionslås med godkänt slutbl eck, gärna äv en försedda m hakregel. ed Dörren: Dörrf örstärkningstil lbehör förstä ker dörren vid rlåset. Bakkan tssäkring förhindrar att ut åtgående dörr ar lyfts av från gångjärnen. G ammal dörr ka n förstärkas m en låsbar galle ed rgrind. Dörr oc h gallergrind bör vara certifi erade av SBCS (Svensk brandoch säkerhetsc ertifiering AB) . Altan- och ba lkongdörren: 40 procent av alla inbrott sk er den här vä gen! Utrustad säkerhetsspa med njoletter är dö rren svårare at bryta upp. By t t olåsbara span joletthandtag mot låsbara. V älj godkända hakregellås. Äldre fönsterd örrar bör dess utom förstärk med en millim as eter tjock plåt . Eller byt ut de gamla dörren n mot en fönste rdörr som provats av SSF. Fönstren: Sk affa godkända lås till fönstren insida. Förseg s la fönsterglase t med silikon högst upp - då kan fönsterski van inte tas ur Till utvändiga . beslag och lis ter - välj envä beslag. På äldr gse fönster kan rutan lyftas ur sedan de utvä ndiga listerna tagits bort. Fö bygg genom at ret skruva fast lis terna. Skruva igen fönster so m aldrig öppn as. ­ CHECKLISTA ­ Larmet ringer upp dig Produktnamn: Larm kopplat till egna telefonnummer Företag: Trygga Hem, 020-48 49 10, www.tryggahem.se Typ av säkerhetslösning: Om larmet går hörs en sirén, samtidigt som larmet ringer upp och talar om vad som hänt genom ett röstmeddelande. Kan kopplas till fyra egna telefonnummer. Det går även att fjärrstyra larmet från en vanlig mobiltelefon. Larmet använder den nya godkända larmfrekvensen 868 MHz. Vad ingår i paketet: En centralenhet med uppringningsfunktion, batteribackup, siren och manöverpanel. En dörrkontakt, en rörelsedetektor (finns även husdjursanpassad) och en fjärrkontroll med hotlarm. Fri telefonsupport och två års garanti. Övrigt: Tillval som GSM, utesirén med blixtljus, rökdetektor, glasskrossdetektor och fuktdetektor. Pris: 5 975 kronor, ingen månadskostnad. Vi i Villa · 8 · 2007 Utryckningsgaranti Produktnamn: Larmutryckning Företag: Larm Assistans AB, 020-34 07 40, www.larmassistans.se Typ av säkerhetslösning: Larmsystem kopplat till godkänd larmcentral med utryckningsgaranti från väktare och polis. Vad ingår i paketet: I det trådlösa baspaketet ingår centralapparat, sirén, manöverpanel, två IR-detektorer, fjärrkontroll, bråklarm. Svensk bruksanvisning och svensk talmanövrering. Godkänt av försäkringsbolag. Övrigt: Brandlarm, översvämningslarm, övervakningskameror, magnetkontakt, husdjursdetektor. Pris: 8 800 kronor. Välj mellan att köpa hela, amortera eller leasa (kunden äger, oavsett alternativ, hela sitt larm). Fria utryckningar Produktnamn: Trådlöst Grundpaket Företag: Sector Alarm, 0200-88 81 80, www.sectoralarm.se Typ av larm/säkerhetslösning: Trådlöst larm direktkopplat till SOS Alarm med väktarutryckning och inre kontroll av bostaden. Vad ingår i paketet: Centralenhet monterad i direktlarmat utrymme och dolt placerad. Direktkoppling till SOS Alarm. Fjärrkontroller sköter larmet på distans vari även trygghetslarm ingår. Två IR-detektorer. Separat sirén inne i huset. Inre kontroll, fria väktarutryckningar, nyckelförvaring, yttre och inre kontroll av bostaden, larm vid strömavbrott. Övrigt: Självriskreducering upp till 2 000 kronor. Fri årlig service. Fri teknisk support. Garanti. Larmdekaler och plåtskylt. Pris: 1 499 kronor inklusive installation av grundpaket. 295 kronor/månad för väktartjänst. L 77

Sid 70 - Säkra villan! AV M ARIA B ACKMAN FOTO MARKNADS ÖVERSIKT Förebygg, vilseled och   Sid 72 - huset när väktaren kommer fram. Väktarens jobb blir istället att säkra bostaden.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se