Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Vi i Villa Nr 8 2007  Vi i Villa Nr 8 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Vi i Villa Nr 8 2007


Sidan 69 i Vi i Villa Nr 8 2007

Med vår värmepump kan du ägna dig åt roligare saker. Som att öppna elräkningen. En bergvärmepump från NIBE sänker dina värmekostnader med upp till 75%. Investeringen betalar sig direkt i lägre månadskostnader. Vill du veta mer om hur du får roligare elräkningar? Gå in på nibe.se. Där hittar du snabbt din närmaste installatör. Eller ring oss på 020­210 410 så berättar vi gärna mer. *Vid 0° C på ingående köldbärare och 35° C på utgående värmebärartemperatur för NIBE FIGHTER 1235-10 (exkl cirkulationspump). pp till 75 % na d m e d u värmekost esign · S ä nk t t med ny d t sortimen ra · Uppdate seffekten på växthu påverkan · Minst Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter KONOVA L ENKO

Sid 68 - Lövfria takrännor Du få nnor. tmos takrä köper Plas när du ns längd, na nde takrän   Sid 70 - Säkra villan! AV M ARIA B ACKMAN FOTO MARKNADS ÖVERSIKT Förebygg, vilseled och  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se