Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Vi i Villa Nr 8 2007  Vi i Villa Nr 8 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Vi i Villa Nr 8 2007


Sidan 67 i Vi i Villa Nr 8 2007

N YH ET ! Köp en bergvärmepump klar att samköras med miljövänlig solvärme EVI HEAT Värmepumpar är det enda fabrikatet som har solutrustning inbyggt från fabrik och därför är helt klara att samköras med solfångare. Med solfångare installerad kan du minska värmepumpens driftkostnad ytterligare 40% jämfört med traditionell bergvärme. Du väljer själv när du önskar att ansluta solfångare, utan solfångare fungerar pumpen som en vanlig bergvärmepump. EVI HEATs unika patentsökta konstruktion gör att du kan direktvärma ditt hus och varmvatten med miljövänlig solvärme, och använda tidigare outnyttjad "lågtempererad" solvärme för att öka värmepumpens årsverkningsgrad till över 500 %. På köpet återladdas ditt borrhål. Upp till 7.500 kr i bidrag Du vet väl att du fortfarande kan få upp till 7.500:- i bidrag när du installerar solfångare? Miljövänlig uppvärmning av ditt hus har aldrig varit enklare eller billigare. Vad väljer du? www.zoom.se P COILL PP T U Läs mer om solvärmepumpen på www.eviheat.se eller kontakta närmaste återförsäljare. Våra unika driftlägen: Läge 1. Läge 2. Läge 3. Solen klarar vanligen husets värme- och varmvattenbehov under maj-september. Solen ökar temperaturen på vätskan från borrhålet via solfångaren. Detta ökar värmepumpens effekt med upp till 50%. Överskottvärmen från solen leds ned i borrhålet som återladdas. Ingen solvärme, värmepumpen fungerar som en vanlig bergvärmepump, dvs tar upp värme från borrhål. EVI HEAT växer och söker fler Återförsäljare! Ring vxl. 08-581 761 00. MEDLEM I www.eviheat.se

Sid 66 - Massor av valfrihet Eller vad sägs om ett produktutbud som omfattar 30 olika utföranden   Sid 68 - Lövfria takrännor Du få nnor. tmos takrä köper Plas när du ns längd, na nde takrän  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se