Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Vi i Villa Nr 8 2007  Vi i Villa Nr 8 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Vi i Villa Nr 8 2007


Sidan 118 i Vi i Villa Nr 8 2007

Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Under ett år tar ditt villatak emot fem gånger mer energi än vad huset förbrukar. Problemet har varit att solsystem har varit dyra och krångliga. Men inte nu längre. Våra nya solvärmepaket heter EcoSol och innehåller allt du behöver för att installera solvärme. Solfångarna kan du koppla in direkt på våra värmepumpar eller till en separat tank ­ det gör det både lönsamt och enkelt att installera solvärme. Vår erfarenhet och våra återförsäljare garanterar dig helhetslösningar som verkligen fungerar ­ vi har trots allt varit med sedan 1923. Du får en enda leverantör att vända dig till med installation, support och garantier. 6nQXEHK|YHUGXYDUNHQYDUDDVWURQDXWHOOHU8SS¿QQDU -RFNHI|UDWWXWQ\WWMDGHQPHVWPLOM|YlQOLJDHQHUJLQVRP¿QQV Läs mer och hitta din installatör på www.ctcvarme.se eller ULQJ RVV Sn CTC:s värmepumpar har två unika anslutningar. De ger dig obegränsade valmöjligheter. Börja med en värmepump, komplettera sedan efterhand med solvärme, pellets, ved eller annan valfri värmekälla. www.ctcvarme.se Jordnära värmelösningar.

Sid 117 - "i seglen hämtar vi kraft från naturen ­ precis som IVT:s värmepumpar" Gurra Krantz    
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se