Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Vi i Villa Nr 8 2007  Vi i Villa Nr 8 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Vi i Villa Nr 8 2007


Sidan 110 i Vi i Villa Nr 8 2007

TORGET Kvalitet till bra priser · 5 års produktgaranti · Stort lager · Produktion på egna danska fabriker · Produktion efter dina mått Mus? Unik återköpsgaranti: Med Topo Stop får du snabbt bort möss och andra gnagare i ditt hus. Bekvämt, hygieniskt och för gott...! Läs på vår hemsida vad våra kunder sedan 1987 säger om elektronisk sanering med Topo Stop -- nu med 3D-VOX-teknik. 2 års öppet köp! Mot sork/mullvad välj modellen Mole Stop. Soveco International AB Hämta vår Gör Det Själv Guide på www.jvk.se Askims Industriväg 1a, 436 34 Askim tel. 031- 68 46 40 www.musfritt.nu ÄR DIN TRAPPA SLITEN? VI GÖR DEN SOM NY! www.stepkit.com Beställ gratis broschyr på www.jvk.se. Bronsyxegatan 9B 213 75 Malmö Tlf. 040 21 30 40 jvk.se Häradsvägen 24 HAMMERDAL Tel. 0644-108 00 .YDOLWHWHQ Sn GLWW YDWWHQ SnYHUNDU KHOD IDPLOMHQ 9L Sn -06 O|VHU GLQD YDWWHQUHQLQJVEHKRY Sveriges mest köpta pelletsförråd · Villaförråd · Vakuumtransport NYHET · Mellanförråd · Matarskruv 116 'HW lU GLWW YDWWHQ WD NRQWUROO |YHU GHW 6NUlGGDUV\GGDILOWHUVRPnWJlUGDUNDON MlUQPDQJDQVYDYHOYlWHOnJWS+OXNW IlUJVPDNPP 9LNDQYDWWHQUHQLQJ Ett säkert och bekvämt val: MAFA Villa med Mini som mellanförråd! Bra för dig som vill ha en bekväm och säker hantering av bränslepelletsen. Nu även med nya MAFA MaVac - en mycket smart och flexibel vakuumtransport av pelletsen. Vill du veta mer besök vår hemsida eller kontakta din lokala vvs-installatör för mer information och prisuppgift. ZZZMPVYDWWHQUHQLQJVH gUHEUR +. /LQN|SLQJ 6WRFNKROP 6\G 6WRFNKROP 1RUG .DUOVWDG 9lVWHUnV *|WHERUJ 1RUUN|SLQJ 6N|YGH Besök www.mafa.se för mer info Nöjda kunder är det bästa vi vet! Vi i Villa · 8 · 2007

Sid 109 - TORGET FÖRSTÄRK INTRYCKET AV DITT DRÖMHUS MED EN ÄKTA LEKSANDSDÖRR Ved & Pelletspannor   Sid 111 - TORGET @ 400 Gör-Det-Självtips Tak med tegelpannor, två år efter behandling av  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se