Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008  Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Sidan 17 i Forskning för Hälsa Nr 2 2008

I Lund har man under årens lopp byggt upp en unik vävnadsbank som nu ger unika forskningsmöjligheter för bland andra Jonas Erjefält. Fakta - Namn: Ålder: Vakgrund: F i lungvävnaden viktigt att studera de förändringar som sker i inflammerade lungor och analysera den sjuka vävnaden. Rent konkret kartlägger Jonas Erjefält de olika celltyperna och ser på hur de uppträder i exempelvis den skadade vävnaden. Forskningen kan ske tack vare att man i Lund genom årens lopp byggt upp en unik vävnadsbank. Samarbetet med thoraxkirurgiska och lungmedicinska klinikerna har gjort det möjligt att samla in små vävnadsbitar, operationsmaterial och sjukligt förändrad vävnad från lungtransplanterade pat ienter. I frysarna lagras vävnad från personer med KOL, astma, allergisk snuva och cystisk fibros. ­ Det är ett unikt material som ger unika forskningsmöjligheter. Det är relativt svårt att få tag i vävnad, säger Jonas Erjefält. Vävnadsbitarna analyseras med avancerade metoder och ett av målen med de nya forskningsmöjligheterna som forskartjänsten från Hjärt-Lungfonden innebär, är att ytterligare förfina analysmetoderna. ­ Rent tekniskt så är analyserna en flaskhals, de är väldigt arbetskrävande och därför vill vi utveckla en mer automatiserad vävnadsanalys. I dag har vi en bredd i metoderna och använder oss av många nya tekniker för att studera cellytor och strukturer. Med hjälp av de avancerade teknikerna har Jonas i lungan. Där tycks de spela en roll även vid ickeallergiska sjukdomar som KOL och cystisk fibros. ­ Vi försöker nu karaktärisera cellerna genom att ta reda på vad de gör där, om de är nyttiga eller skadliga, säger Jonas Erjefält. Även i den sjuka lungvävnaden från KOL-patienter har man sett att det finns gott om mastceller. Frågan är om det beror på att KOL-patienter ofta har bakterieinfektioner långt ner i lungblåsorna eller om de spelar en aktiv roll vid utvecklandet av emfysem. Jonas Erjefält är glad över att ha tilldelats en helt idst jänst från Hjärt- Lungfonden. ­ Det betyder väldigt mycket, nu kan jag fokusera fullt ut på forskningen. Våra egna projekt gynnas av bidraget då vi inte blir lika beroende av ren uppdragsforskning. Vi vågar satsa mer långsiktigt. orskar kring: Forskningsmål: Fritidsintressen: Fakta Flera forskningstjänster Dr Mia Wadelius Förutom Jonas Erjefält och Ewa Ehrenborg har följande forskare tilldelats forskningstjänster av Hjärt-Lungfonden. Docent Jan Engvall D - r Jan Wahlström - Erjefälts forskningsgrupp gjort nya upptäckter som går stick i stäv med tidigare kunskap. De har sett att den celltyp som kallas mastceller och som tidigare alltid varit kopplade till bronkernas inflammation vid allergi och astma, finns i mängd även längst ut Docent Arne Egesten ocent Karl Henrik Swärd FORSKNING FÖR HÄLSA 2/2008 17

Sid 16 - Proteinet verkar vara viktigt för att få ut fettet från hjärtat. Ewa Ehrenborg är   Sid 18 - Morgondagens väderprognos varnar för varmare, blötare och mer extremt väder. Och  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se