Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006  Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Sidan 2 i Forskning för Hälsa Nr 4 2006

INNEHÅLL 4/2006 Lill-Babs nya liv 4 En av Sveriges hårdast arbetande artister fick avbryta en krogshow på grund av hjärtflimmer. I dag har Barbro "Lill-Babs" Svensson lärt sig att hon inte är odödlig. Riskgr upper 8 Allt yngre patienter och allt fler drabbade kvinnor. Så ser den dystra framtidsprognosen för hjärt-kärlsjukdomar ut, enligt Södersjukhuset i Stockholm. Stor t behov av forskningsgåvor 11 Få människor känner till att det saknas pengar till hjärtforskning i Sverige, visar en opinionsmätning bland 1 000 svenskar. " Kvinnor syns 12 Hjärtspecialister världen över har börjat ta den eftersatta forskningen om kvinnohjärtat på allvar. Allt fler hjärtläkare engagerar sig och projektgrupper tillsätts för verka för rättvis behandling. Dubbla jobb 18 Cecilia Linde forskar i klinisk utvärdering av nya pacemakermetoder samtidigt som hon är verksamhetschef vid Karolinska universitetssjukhuset. Särskilda hänsyn har börjat tas till ålder, kön eller etnisk tillhörighet, eftersom man börjar inse att dessa faktorer utgör grund för betydande skillnader i sjukligheten." 12 I varje nummer Notiser 10, 16, 21 Medlemserbjudanden 23 Recept: Tomatsoppa med risoni 24 Hjärt-Lungfonden är en insamlingsorganisation som delar ut pengar till oberoende forskning inom områdena hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Biblioteksgatan 29, Box 5413, 114 84 Stockholm Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229, Org nr 802006-0763, www.hjart-lungfonden.se CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE R E DA K T Ö R Karin Strand G R A F I S K FORM Roger Höglund, Hjärt-Lungfonden P R O J E K T L E DA R E Sofia Tufvasson T RY C K Hans Schweitz hans.schweitz@hjart-lungfonden.se R E DA K T I O N E L L PROJEKTLEDNING Tr ydells, Laholm O M S L AG S F OTO Lena Nilsson, Appelberg lena.nilsson@appelberg.com Björn Lindgren/Aftonbladet bild Citera oss gärna, men ange källan. 2 Forskning för hälsa 4/2006 02-03_innehall_ffh406 2 10/26/2006, 10:43:19

Sid 1 - Forskning för hälsa En tidning från Hjärt-Lungfonden Nr 4 2006 Ökat stöd för forskning   Sid 3 - LEDARE Sverige tappar tempo på medicinområdet En gång räknades Sverige som världsledande  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se