Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Du & Datorn nr 58  Du & Datorn nr 58


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Du & Datorn nr 58


Sidan 28 i Du & Datorn nr 58

SPCS Lön 300 Fråga: Jag vill jobba med kalendariet, måste det finnas ett schema på den anställde för att detta ska fungera? Svar: Ja, arbetsschemat är grunden för kalendariet och den tänkta arbetade tiden den anställde har. Det finns några färdiga scheman att välja mellan och du kan också skapa egna. För personal som arbetar sällan och oregelbundet eller bara får ett arvode, kan du välja Inget schema. De tre färdiga arbetsscheman som finns med i ett nytt företag går bara att ändra tills de har använts för någon anställd i en låst lönekörning. Du kan skapa egna arbetsscheman som sträcker sig mellan en till sex veckor. Listan innehåller fyra fasta kolumner som du inte kan ta bort eller byta ut. Du kan sortera listan efter alla dessa kolumner. Klicka på kolumnens rubrik för att välja en kolumn som sorteringsbegrepp. Den lilla triangeln i ledtexten anger om listan är sorterad i stigande eller i fallande ordning. Klicka en extra gång för att byta från stigande till fallande eller tvärtom. I anställningsregistret flik 2. Anställning väljer du vilket arbetsschema en anställd ska arbeta efter. Här byter du också arbetsschema när anställda får andra arbetsförhållanden För att lägga upp nya arbetsscheman går du till Register ­ Arbetsschema. timmar per vecka för en heltidsanställd. Avtalstiden kan variera beroende på vilket kollektivavtal företaget tillämpar. I Anteckningar kan du skriva minnesanteckningar som rör detta schema. för att plocka upp schemat. När du har lagt upp en ny anställd är detta fältet tomt och eftersom detta är ett obligatoriskt fält kan du inte lämna fältet tomt. Ställ dig i fältet Aktuellt schema och klicka på registersymbolen till höger i fältet. När du klickar på Visa periodvecka ­ som är aktiv eftersom detta är ett tvåveckorsschema ­kan vi testa i vilken schemavecka, 1 eller 2, ett visst datum befinner sig. Exempel: Du ska skapa ett arbetsschema för en anställd som arbetar halvtid. Personen arbetar 8 timmar måndag till onsdag varannan vecka och torsdag till fredag varannan vecka. Du skriver in ett namn på schemat och talar om från vilket datum det ska gälla. Startdatum för alla scheman ska alltid vara en måndag. Det är viktigt att ange korrekt datum, eftersom programmet beräknar genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda som har bytt arbetsschema, och därmed även sysselsättningsgrad, under intjänandeåret för semestern. Du anger att Antal veckor i perioden är 2 och skriver in hur många timmar personen ska arbeta per dag. Programmet beräknar Genomsnittlig veckoarbetstid. När du skriver in hur många timmar de som är heltidsanställda arbetar, kan programmet också beräkna Aktuell sysselsättningsgrad. Veckoarbetstiden enligt arbetstidslagen är 40 Nästa gång när du är inne på detta schema och klickar på Visa anställdas arbetsschema kommer det att visas en lista på de anställda som du har kopplat till detta schema. Klicka på Spara när du är klar. När du skapar ett nytt schema kan du utgå från ett liknande schema och ändra uppgifterna. Exempel: En anställd ska gå upp i tjänst. Hon ska arbeta en dag till under en tvåveckorsperiod. Du ställer dig på den anställdes schema och klickar på Kopiera. När du valt Aktuellt schema och sparat den anställde ändras utseendet på fönstret. Informationen om Aktuellt schema visas i ett gråmarkerat fält, registersymbolen är borta och Ändra har tillkommit. Det går att ändra ett schema till dess det använts på en lönekörning som är låst. För att byta det aktuella schemat klickar du på Ändra. När du gör ändringen är det viktigt att skriva in exakt datum för ändringen, eftersom programmet använder uppgiften för att beräkna genomsnittlig sysselsättningsgrad för semesterns intjänandeår. I kolumnen Anteckningar kan du skriva in minnesanteckningar för respektive arbetsschema. Det finns inget datum för det första schemat du valde på den anställde. Programmet räknar med att schemats sysselsättningsgrad gäller från anställningsdatum. Välj nytt schema genom att klicka på registersymbolen till höger i kolumnen Arbetsschema och plocka ett schema från listan som visas. Skriv in datum från när schemat ska börja gälla. Det kan se ut så här på en anställd som bytt schema flera gånger. Du ger schemat ett nytt namn, ändrar datum och kompletterar arbetstiden. När du är klar klickar du på Spara. I ett helt nytt företag finns några färdiga scheman att välja mellan. För personal som arbetar sällan och oregelbundet eller bara får ett arvode, väljer du Inget schema. I anställningsregistret och fliken 2 har du valet Ska du göra semesterårsavslut i SPCS Lön 300? Läs hur du gör i Löneskolan på sidorna 8­9! SPCS Klient Fråga: Kan jag välja att bara se företag och inte privatpersoner i listan med mina klienter? Svar: I version 4.4 av SPCS Klient kan du göra urval på företag i klientlistan. Detta gör du i urvalet Typ, där du kan välja Företag och då döljs alla privatpersoner i klientlistan. Fråga: Måste jag importera mina SRUfiler en i taget i SPCS Klient eller kan jag importera flera på en gång? Svar: I version 4.4 av SPCS Klient kan du göra en massimport av SRU-filer. Detta gör du genom att välja Arkiv ­ Import ­ Importera från SRU-fil. Bläddra fram till det ställe på hårddisken där dina SRU-filer finns och samtliga filer kommer att importeras. Finns det fysiska personer kan du sambeskatta dessa vid importen. Tryck på OK och dina SRU-filer importeras. Klienterna kommer att läggas upp i klientlistan med organisationsnumret som kundnummer. När du sedan öppnar klienten i skatteprogrammet kommer du att få upp en importkontroll som visar vad som importerats. Vill du ändra dina klientnummer efter importen kan du göra det under Grunduppgifter i klientlistan. 28 Visma Spcs · Du&Datorn nr 58 mars 2007

Sid 27 - SPCS Lön/Lön Special Fråga: Var lägger jag in semesterdagar och semesterdaglöner?   Sid 29 - Visma Avendo Fråga: Hur gör jag om jag endast vill skicka ut påminnelse till en  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se