Sidan 2 i Teknik;Forskning Nr 2 2015

ledare/maria khorsand Vad tycker ni om oss? S om de flesta andra företag är vi förstås väldigt intresserade av att få veta vad våra kunder och uppdragsgivare tycker om oss. Fungerar samarbetet bra? Erbjuder vi rätt kompetens? Håller vi vad vi lovar? Det är några av frågorna vi ställde till drygt 3 600 slumpmässigt utvalda kunder i slutet av 2014. Läs mer på www.sp.se Det som gläder mig mest är att 42 procent av dem som svarade på undersökningen förklarade att de är ”mycket nöjda”. Den siffran ser vi som ett nyckeltal för kundnöjdhet. Siffran är lätt att förstå och kommunicera och när den förändras är det lätt att tolka förändringen. Vi kan också fokusera på åtgärder för ökad kundnöjdhet. Något annat som också sticker ut är att vår kompetens är en tydlig drivkraft för att välja SP som samarbetspartner – också det glädjande, tycker jag. Vilka effekter har då samarbetet med oss? 24 procent svarar att det är utvecklande. 22 procent anser att deras konkurrenskraft ökar. 11 procent uppger stärkt innovationsförmåga och 12 procent anger förmåga till hållbar tillväxt. På det hela taget ska vi vara nöjda med resultatet. Självfallet visar också undersökningen att vi kan bli bättre på flera områden. Snabbare leverans och tydligare offerter är två faktorer som framträder tydligt. Något som är väldigt intressant, är att många anser att vi borde bli bättre på att berätta om våra tjänster och visa vad vi har gjort. Det tolkar jag som att många av er är nyfikna på att få veta mer om bredden i SPkoncernen och vilken nytta alla dotterbolag och enheter som ingår kan leverera. Den här tidningen är ett sätt för oss att möta det intresset. Jag hoppas att du hittar något läsvärt i den! Vad gör vi nu med undersökningsresultatet? Det interna arbetet med att ta fram och genomföra åtgärder för att vi ska bli vassare har redan startat. Jag tror och hoppas att du som läser de här raderna ska märka skillnad på lite sikt. Med tillönskan om en avkopplande och solig sommar! MARIA KHORSAND koncernchef SP 2 TEKNIK;FORSKNING JUNI 2015

Sid 1 - Första metanolfartyget brandsäkrat SID 4 Stor satsning på avfallsforskning Tema:   Sid 3 - Nu kan du läsa teknik;forskning i din iPad. Sök i App Store efter Sveriges Tekniska  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.