Sidan 3 i Teknik;Forskning Nr 3 2014

Nu kan du läsa teknik;forskning i din iPad. Sök i App Store efter Sveriges Tekniska Forskningsinstitut eller teknik;forskning. teknik;forskning #3/14 Håkan Perslow SMITTFRIA TEXTILIER 10 Martin Andersson arbetar med ett program för lösningsmedel som kan få stor betydelse får både läkemedelsindustrin och den kemiska industrin. teknik;forskning är SPs kundtidning och utkommer med tre nummer per år. En engelskspråkig edition finns som online-tidning via www.sp.se ansvarig utgivare Ewa Woldenius, ewa.woldenius@sp.se redaktör Staffan Ljung, staffan.ljung@sp.se adress SP, Box 857, 501 15 Borås, 010-516 50 00 grafisk form Studio Desktop AB, Stora Brogatan 11–13, 503 30 Borås. www.desktop.se tryck Responstryck, Borås 2014 upplaga 29 000 ex. ISSN 1102-6634 adressändringar info@sp.se eftertryck Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan anges tydligt. Tidningen finns även som online-tidning via www.sp.se omslagsbild Kerstin Elias, foto Dick Gillberg 8 SMARTARE TOALETTER Future Toilet Fashion är ett projekt som vill skapa nytänkande på det sanitära området, och som drivs av JTI. Alltför mycket växtnäring, energi- och dricksvatten går till spillo via våra avlopp. 20 SP har utvecklat en unik mätmetod som i framtiden skulle kunna förvandlas till en ISOstandard för hur hållbart ett företag arbetar. 12 NOVEMBER 2014 TEKNIK;FORSKNING 3 FOTO JOHANNA HENRIKSSON 19 Insats för Europas städer Kläder är en av de stora smittvägarna inom sjukvården. Forskningsprojektet I-tex ska bidra till smart användning av innovativa funktionella textilier för att minska smittrisken. FOTO KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET FOTO DICK GILLBERG

Sid 2 - ledare/maria khorsand Vi vill leva som vi lär V Läs mer på www.sp.se ad hållbart   Sid 4 - nyheter ETT BÄTTRE BYGGANDE Temadagar 26-27/11, Textile Fashion Center i Borås.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.