Sidan 2 i Teknik;Forskning Nr 3 2014

ledare/maria khorsand Vi vill leva som vi lär V Läs mer på www.sp.se ad hållbart företagande är finns det nog ganska många åsikter om. En sökning på Google ger runt 314 000 träffar, vilket visar att ämnet är omskrivet. Vi i SP-koncernen pratar om tre komponenter som vi tycker bildar grunden. De är: Forskningsprojekt och tjänster som gör skillnad, det vill säga den effekt som vi har på hållbart företagande i vår omvärld. Leva som vi lär, det vill säga hur vi i vår verksamhet använder våra personella och materiella resurser på ett smart och hållbart sätt. Förtroendeskapande relationer, hur vi möter våra kunder och utför våra forskningsprojekt och tjänster för att möta behovet av hållbart företagande. Självfallet måste man kunna mäta utfallet av våra ansträngningar på området. Vi har utvecklat en egen metod för att kunna göra detta. På sidan 12 i det här numret kan du läsa mer detaljerat om hur vi gått tillväga. Vårt index för hållbart företagande utgår från de faktorer för hållbar utveckling som nämns i ISO 26000. En väsentlighetsanalys som genomförts inom ramen för RISEs samverkan inom hållbart företagande finns också med och bildar grund. Input till indexet hämtas från en intern enkätundersökning, från den årliga kundenkäten och från vår hållbarhetsredovisning. De olika delarna sätts samman till ett index som normalt ligger mellan - 300 och + 300. Ett högt värde är positivt vid en bedömning av hållbart företagande. Vid en första mätning bland cirka 100 projektledare ihop med input från enkäter och rapporteringar från 2013 hamnade vårt index på 94. Vi strävar efter en ständig förbättring. Därför sätter vi målet att vi ska nå ett hållbarhetsindex högre än 95 under 2015 och därefter ytterligare högre värden under 2016 och 2017, det vill säga bättre och bättre med tiden. MARIA KHORSAND koncernchef SP 2 TEKNIK;FORSKNING NOVEMBER 2014

Sid 1 - Läkemedel kan testas på odlade organ SID 4 Axelskydd ska minska skador hos cyklister   Sid 3 - Nu kan du läsa teknik;forskning i din iPad. Sök i App Store efter Sveriges Tekniska  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.