Sidan 24 i Teknik;Forskning Nr 2 2014

energi Energisnålt i matbutiken I ICA-butiken i Knalleland i Borås har livsmedelskylans energibehov för mejeriavdelningen minskat med 75 procent, vilket är över förväntan. Nu fortsätter SP-forskaren Ulla Lindberg att arbeta för att energieffektivisera livsmedelsbutiker – tillsammans med medlemmarna i nätverket Belivs. TEXT JESSICA LANDEVID FOTO DICK GILLBERG S Ulla Lindberg edan december 2011 driver Ulla Lindberg nätverket Belivs, Beställargrupp för livsmedelslokaler. Det är ett flerårigt projekt där en rad olika företag i livsmedelsbranschen deltar. Bakom satsningen står Energimyndigheten, och syftet är att minska elanvändningen i landets butiker. – Fortfarande har en väldigt stor andel, sannolikt mer än hälften, av Sveriges butiker öppna kyldiskar. Med andra ord finns det mycket att göra, säger Ulla Lindberg. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med energieffektivisering av livsmedelslokaler. En komplex fråga som hon beskriver som en ständig balansgång. Både för butik, fastighetsägare, serviceoch installationsföretag. – För butikerna har försäljningen högsta prioritet och energieffektiviseringen får inte påverka kundernas köpbeteende. Det är också viktigt att att skapa ett bra inneklimat för de anställda i butiken samtidigt som man inte kan tumma på livsmedelssäkerheten. Dyrt för butiksägaren Konkreta åtgärder som dörrar och lock på kyldiskar, värmeåtervinning och bättre underhåll kan spara mycket energi. Men nya installationer blir ofta en kostsam historia för butiksägare. – Inom beställargruppen diskuterar vi nya lösningar och utvärderar hur effektiva de kan vara. Ett sådant projekt är livsmedelsbutiken i Knalleland. Där har den gamla mejeriavdelningen med öppna kyldiskar byggts om för att minska energianvändningen. Tack vare detta har energianvändningen minskat med 75 procent. SPs expert Lennart Rolfsman har tillsammans med projektgruppen genomfört arbetet med att verifiera besparingen. – Det är viktigt att ge argument för enskilda butiksägare att energieffektivisera. De kan inte göra dyra installationer om de inte vet att det lönar sig och ger lägre driftkostnader. Därför behövs verifierade demonstrationsmätningar. Resultaten ska spridas Kommunikation är en central del av Belivs, framför allt när det gäller att sprida ut aktuella resultat. Då är det inte bara butiksägare som är målgrupp utan även installatörer, leverantörer, fastighetsägare och andra som arbetar med livsmedelskyla i butiker. – Vi försöker nå ut med både våra egna och andras resultat från forskning som demonstreras. Kunskapen i sig blir inte så värdefull om du bara sitter på den själv. Ulla Lindberg poängterar att nätverksformen är en annan viktig faktor för att nå framgång. Något som även har visat sig i Energimyndighetens utvärdering där deltagarna i Belivs var mycket nöjda. – Under de två år som gått har vi byggt upp ett väl fungerande nätverk där vi kan utbyta erfarenheter. Vi ser gärna ett ömsesidigt utbyte och andra som är intresserade får gärna kontakta oss. Q Läs mer på www.belivs.se kontakt ulla.lindberg@sp.se 010-516 55 38 24 TEKNIK;FORSKNING JUNI 2014

Sid 23 - En tredjedel slängs Globalt sett är matsvinnet ett jätteproblem. Enligt FN-organet   Sid 25 - Dörrar på alla kyldiskar är bara en av de åtgärder som minskat energiåtgången väsentligt  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.