Sidan 9 i SKF 100 YEARS 2007 - SE

1939 1927 SKF firar sin 20årsdag med 13,3 miljoner tillverkade lager. 1935 SKF säljer Volvo. 1939 SKF uppfinner det sfäriska axialrullagret. 1947 1947 SKF lanserar det sfäriska rullagret i C-utförande. 1947 Palmgrens/ Lundbergs lagerlivslängdsteori accepteras som ISOstandard. 1965 1957 SKF öppnar en ultramodern lagerfabrik i Göteborg. 1965 SKF förvärvar RIV, en stor italiensk lagertillverkare. 1972 1970 SKF lanserar det sfäriska rullagret i CC-utförande. 1972 SKF öppnar en avancerad forskningsanläggning (ERC) i Utrecht, Nederländerna. 1984 1972 SKF tillverkar sina första hjullagerenheter, en ny och innovativ lösning. 1984 Professor Stathis Ioannides presenterar den nya livslängdsteorin för den akademiska världen. kunsk apsk älla inom området lagertribologi, säger Henning Wittmeyer. För SKFs kunder är det viktigt att lagren kan brukas länge med litet eller inget underhåll. Det har lett till en betydande tillväxt av system för driftsstillsyn, liksom nya ytbehandlingslösningar. I sin tur har det gett upphov till nya affärsområden som SKF Coated Bearings. Datorer nas intåg på marknaden har naturligtvis satt stora avtryck i SKFs moderna historia. Redan 1973 etablerade företaget ett datorba ser at system för intern kommunikation. För att förbättra produk t ionsplaner ingen och den interna kommunikationen beslutade man 1977 att skapa ett databasnätverk. Två år senare introducerades Telenet, som underlättade samordningen av produktion och förs äljning. SKF var en pionjär, inga andra industriföretag i Europa hade något liknande. År 1993 hade SKF utvecklat ett kundbaserat ordersystem. I takt med att systemet blivit allt mer sofistikerat, kan distributörer, agenter och försäljningsbolag i dag lägga order, kontrollera leveranstider och göra förfrågningar online. Datorsystemen förvandlade även kundservicen. CADalog, som lanser ades 1986, var inte bara ett tekniskt system utan även en databa s som skulle förbättra stödet till kunderna. Inom två år hade SKF distribuerat 400 CADalog-program till externa användare. Systemet fungerade med sex olika typer av CAD-program och kunderna kunde använda systemet interaktivt i sina egna CAD-system. Den här servicen blev också ett sätt att knyta kunderna närmare SKF. I dag har företaget en serie avancerade lagerberäkningsprogram och tillhörande produktvalsystem. Internet används för intern och extern kommunikation, inklusive marknadsplatsen Endorsia.com. SKFs produkter fortsätter att tänja på gränserna för ett lagers prest anda. Det kompakta toroidalrullagret CARB-lagret är ett utomordentligt exempel på innovation. Lagret lanserades 1995 och utmärker sig för att kunna ta upp stora belastningar och samtidigt absorber a snedställningar och axiell längdförändring. Detta öppnar vägen för lättare konstruktioner och kompaktare och billigare maskiner. Magnus Kellström, den numera pensionerade uppfinnaren bakom CARB-lagret, minns att uppdraget till konstruktörerna var att "skapa ett lager med liten tvärsnittsarea som kan bära stora belastningar även vid axelutböjning på grund av belastningen, och som samtidigt kan ta upp axiell förskjutning på grund av axelexpansion". Magnus Källström berättar att när en utvecklingsavdelning med speciell inriktning på sfäriska lager startat på 1970-talet, började idéerna spruta. Bearbetningen av dessa gav kunskaper om egenskaperna hos de bomberade rullarna i SKFs sfäriska rullager, som är avgörande för att minska friktionen och öka bärförmågan i förbättrade sfäriska rullager av typerna CC och E. Den tillägnade kunskapen kom även till användning i nya lagerkonfigurationer. Behovet av de egenskaper som CARB-lagret erbjuder SKF 100 YEARS 2007 9

Sid 8 - MILSTOLPAR 1907 1907 Sven Wingquist uppfinner det självinställande sfäriska kullagret.   Sid 10 - MILSTOLPAR 1995 1995 Magnus Kellström vid SKF uppfinner CARBlagret. 1998 SKF-koncernen  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.