Sidan 3 i Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014

ONSDAG 16 APRIL 2014 NUMMER 16/17 VÄSTERÅS STIFT Västra kyrkogatan 9, 722 15 Västerås Mobil: 070-520 03 85 pelle.soderback@svenskakyrkan.se Ett korrfel. ”Trålande är visheten”, läser vi i ett bibelcitat på en almanacka för Svenska kyrkan. Det är klokt att kasta ut sin trål, söka efter fångst. Eller betyder tråla något annat? En runda på Google löste frågan och tog ner oss på jorden. Det var bara ett korrfel, skulle stå ”strålande”. PELLE SÖDERBÄCK, STIFTSREDAKTÖR Ställ ut på stiftsmötet Höstens stiftsmöte ”Till verket” handlar om kyrkans roll i samhället. En viktig del av mötet är ett idéutbyte och därför inbjuds församlingar att på ett enkelt sätt dela erfarenheter med hjälp av den stora utställningsyta som finns i Kopparhallen. Förutom alla föreläsare och inspiratörer är en viktig utgångspunkt de teman, projekt och idéer som kommit fram under arbetet med Aktör för välfärd. Men stiftsdagen den 5 september är bredare än så. Den vill spegla allt det goda, utåtriktade arbete som församlingar genomför på egen hand eller tillsammans med andra aktörer. DET KAN HANDLA om familjecentralen, ungdomsgården, skolprojektet, rättvisebutiken, pilgrimsvandringarna, syföreningen, gudstjänstsatsningen eller något annat som känns spännande i det lokala arbetet. I utställningsdelen kommer det även att finnas andra aktörer; ideella föreningar, sociala företag och andra engagerade. Visionen är att skapa en mötesplats för lokalt engagemang. Montrar finns i olika storlekar och alla är basutrustade med el och belysning. Det är kostnadsfritt för församlingar och pastorat i Västerås stift. Med Thailand som bas Anders Salomonsson byter Sverige mot internationellt arbete i Asien I mitten av augusti lämnar Anders Salomonsson Möklinta och Västerås stift för att flytta till Chiang Mai i norra Thailand. Under några år ska han, med Thailand som bas, arbeta som regional representant för Svenska kyrkans internationella arbete i Asien. Anders Salomonsson får ett geografiskt stort arbetsområde. Han ska vara med om att utveckla program i Myanmar, Indien, Pakistan och Filippinerna samtidigt som projekt i Bangladesh och Kambodja ska fasas ut. Att han bosätter sig i Thailand är av rent praktiska skäl. Det är lätt att resa med Chiang Mai som utgångspunkt och dessutom har biståndsorganisationen Diakonia kontor där vilket ger honom en lokal anknytning. HANS ARBETSUPPGIFTER ligger i att finnas som Svenska kyrkans representant gentemot lokala partners, i ACT-forum och att arbeta med att stärka det civila samhället. – Fred och försoning och interreligiöst fredsbyggande är frågor som är centrala i Asien, säger Anders Salomonsson. Vi jobbar också med genusrättvisa och jämställdhet. Ett spännande område är också det som kallas för hållbar försörjning med fokus på barn. Det kan handla om rätten I mitten av augusti byter Anders Salomonsson Sverige mot Thailand. Med Chiang Mai som bas ska han under några år vara representant för Svenska kyrkans internationella arbete i Asien. Fred och försoning och interreligiöst fredsbyggande är frågor som är centrala i Asien. till mat, utbildning och hälsa. Att bygga en bättre grund för barnen. Han känner sitt nya arbetsområde väl. I mitten av 1980-talet flyttade han till Manila på Filippinerna och arbetade där i åtta år utsänd av Svenska kyrkans Mission. Sedan år 2005 har An- ders en tjänst på Svenska kyrkans internationella avdelning för att jobba med södra Asien. I grunden är han kyrkomusiker men har även studerat kulturantropologi och mänskliga rättigheter. År 2002 läste han en masterutbildning ”Network on Humanitarian Action” som är en kvalificerad utbildning i bland annat internationellt utvecklingsarbete. KOPPLINGEN TILL Västerås stift kom för Blekingefödde Anders Salomonsson när familjen flyttade hem från Filippinerna. En del av uppdraget som hemflyttad var att informera om Filippi- nerna och om arbete med mänskliga rättigheter. Möklinta och Västerås stift blev en bra bas för det arbetet. – Vi jobbade bland annat med körer och med skolor, minns Anders. Vi översatte också, och firade, en mässa om mänskliga rättigheter ”Se ditt folk o Herre”. Bland Anders Salomonsons mer udda meriter finns att han har en psalm, ”Vilket stort mysterium” (726), i den svenska Psalmboken. Musiken är en folkmelodi från Filippinerna. – Den är spansk i melodin, konstaterar Anders. Därför blev den lättare att ta till oss. PELLE SÖDERBÄCK PELLE SÖDERBÄCK O KONTAKT VILL DU VETA MER eller bidra med en n utställning på stiftsmötet i september kontakta a Daniel Söderberg som är utställningsansvarig på stiftskansliet. Han nås på telefon 021-17 85 33 eller epost daniel.o.soderberg@ svenskakyrkan.se Barnrättsutbildning för flera stift Med stöd av Barnrättsakademin vid Örebro universitet genomför flera stift i Mellansverige tillsammans en kvalificerad utbildning i barnrättsfrågor. När kyrkomötet fattade beslut om att införa barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan ställer det också krav på höjd kunskap i banrättsfrågor, menar stiftsadjunkt Cecilia Redner. – Konsekvensanalyser är en av flera metoder för att ge barnet sina rättigheter och nu har Svenska kyrkan valt den metoden, säger Cecilia. Kursen är ett sätt att uppgradera sig om barnrättskonventionen för att också kunna göra analyser. Men det är inte en kurs om metoder utan om barnets rättigheter. Kursen handlar om barnets rättigheter på olika nivåer i samhället, från politiska beslut på nationell nivå till mötet med barnet i vardagen. Den ger kunskap om FN:s barnrättskonvention och om Sveriges ansvar för att genomföra den. Dessutom får deltagarna konkreta redskap för hur man kan implementera ett barnrättsperspektiv i den egna verksamheten. En första träff ägde rum i Västerås i april och där medverkade bland andra barnläkaren Staffan Jansson och stasvetaren Gabriella Olofsson. Kursansvarig för uppdragsutbildningen är Eva Segerström från Barnrättsakademin. PELLE SÖDERBÄCK En första träff ägde rum på Kyrkbacksgården i Västerås i april. FOTO:PELLE SÖDERBÄCK FOTO:PELLE SÖDERBÄCK

Sid 2 - ONSDAG 16 APRIL 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 16/17 STRÄNGNÄS STIFT Adress: Gyllenhjelmsgatan   Sid 4 - ONSDAG 16 APRIL 2014 KYRKANS TIDNING NUMMER 16/17 VÄXJÖ STIFT Box 527, 351 06 Växjö,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.