Sidan 2 i Kyrkans Tidning stift nr 19 2013

ONSDAG 8 MAJ 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 19 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 19, Fax: 018-12 45 25 per.hardafsegerstad@svenskakyrkan.se Jag upphör aldrig att fascineras av språk, i alla dess former. Utan språket – det talade, skrivna och tecknade – vore det inte helt lätt att komma överens. Jag tror jag ska försöka säga något på ett annat språk i dag. Gör det du också! PER HÅRD AF SEGERSTAD STIFTSREDAKTÖR KALENDER Sista anmälningsdag till präst- och diakonmötet är 15 maj Präst- och diakonmötet går av stapeln i Uppsala 27-29 augusti 2013. Mötet är kostnadsfritt, deltagarna står själva för sin resa, sitt boende samt de av luncherna som inte är schemalagda. Anmäl dig i dag via webbplatsen! Mer information http://svenskakyrkan.se/uppsalastift/prastodiakonmote Arbetshandledning i grupp 2013-2014 Handledningen vänder sig till dig som är kyrkligt yrkesverksam i Uppsala stift och som önskar delta i arbetshandledning i grupp under ett år med början hösten 2013. Syftet är att ge möjlighet till samtal och reflektion över frågeställningar som berör roll, uppdrag, organisation och arbetssituation. Mer information http://svenskakyrkan.se/uppsalastift/arbetshandledning-igrupp-2013-2014 Kristina Åkerman är präst och ansvarig för teckenspråkig verksamhet i Uppsala kyrkliga samfällighet. FOTO: JOHAN NILSSON Tecken i kyrkan DET ÄR TISDAG EFTERMIDDAG och Irma och Eivor kom till Uppgemenskapsträff i Prästgårds- sala för omkring femtio år sedan. salen bredvid Helga Trefaldig- När de växte upp rådde andra hets kyrka i Uppsala. Eftermid- förutsättningar för döva än i dagskaffet ryker hett i kopparna, dag. det breds smör på mackorna och – När vi var unga var det inte stämningen är god. Deltagarna tillåtet att använda teckenspråk, är inbegripna i livliga samtal, säger Eivor. Det var bara orala ändå är det relativt tyst i rum- metoden som tilläts. Vi skulle avmet. Om man inte är tecken- läsa vad folk sa genom att titta talande förstås – då finns det på munnen, det var svårt. Och många konversationer att ta del att lära oss använda rösten för av. att tala… Det var jättejobbigt. Tack vare teckentolk kan även Flera runt bordet delar med den som inte sig av liknande behärskar När jag lärde mig erfarenheter. teckenspråk Hur de som teckenspråket vara med i barn följde med samtalet. För kunde jag börja tala. hörande förälddeltagarna i rar till kyrkan, Svenska kyrkans teckenspråkiga utan att kunna ta del av vad som arbete, även kallad Dövkyrkan, försiggick. gäller oftast det omvända – för – Fram till det att jag var i sexatt kunna ta del av det som sägs, årsåldern så var det tyst. När jag behövs en tolk. lärde mig teckenspråket kunde – Vi träffas, fikar och har trev- jag börja tala, säger Eivor. ligt. Ibland är det en föreläsning, berättar Irma Nilsson Kaminski FÖRBUDET MOT att använda tecksom sitter vid bordet tillsam- enspråk i skolan varade närmare mans med sin syster Eivor Ivars- ett sekel. År 1981 blev Sverige son. Men det är tråkigt att det första land i världen med att ge inte är några ungdomar här, fast teckenspråket samma status de har väl fullt upp med sitt, de som andra språk. I kyrkan finns en lång tradition av att använda jobbar, pendlar och så, förstås. Webbverkstad i Vittinge församling i maj Uppsala stifts webbverkstad – som i vanliga fall brukar vara i Stiftets hus i Uppsala - är i maj istället i Vittinge prästgård mellan Uppsala och Heby. Mer information http://svenskakyrkan.se/uppsalastift/webbverkstad teckenspråk. Enligt Kyrkoordningen ska Svenska kyrkans församlingar tillhandahålla verksamhet på teckenspråk. PRÄSTEN KRISTINA ÅKERMAN är sedan ett par år tillbaka ansvarig för den teckenspråkiga verksamheten i Svenska kyrkan i Uppsala. Varannan vecka leder hon gemenskapsträffen. Två teckentolkar finns på plats för att tolka det som sägs. Deltagarna hjälper gärna Kristina och det blir många glada skratt när hon övar nyanserna i tecknandet av orden »begravning« och »hungrig«. – Jag har gått ett par kurser i teckenspråk, men jag skulle vilja lära mig mer, säger Kristina. Det handlar inte bara om att översätta det man säger rakt av, man talar ett annat språk. Det krävs en bearbetning, förklarar hon och ger som exempel att frågan om vi ska säga hon eller han om Gud inte blir densamma på teckenspråk. – Där finns ett tecken för Gud. – För hörande kyrkobesökare finns ett omfattande utbud. Vi kan välja mellan olika präster, tider, stilar och annat. I Uppsala är döva hänvisade till ett guds- tjänsttillfälle per månad. Varannan gång firar vi nattvard. Teckentolkarna är mycket skickliga och gör ett fantastiskt jobb, men ändå är det skillnad på att få en gudstjänst tolkad jämfört med att delta i en teckenspråkig gudstjänst. – En teckenspråkig gudstjänst läggs upp på ett annorlunda sätt. Där blir det visuella, handlingar och andra sinnen viktigt att lyfta fram, säger Kristina. Långa partier med musik eller tystnad som vanligtvis förekommer i gudstjänster, får stå tillbaka. En gudstjänst på dövas villkor. Men som givetvis kan firas tillsammans med dem som inte talar teckenspråk. – Alla människor måste få kunna höra evangeliet om Jesus Kristus på sitt eget modersmål. Det som ligger närmast hjärtat. Hjärtats språk. JOHAN NILSSON ”Sång och gång” – musikalisk pilgrimsvandring i Nora församling Den 15-16 juni 2013 arrangerar Nora församling i Tärnsjö en pilgrimsvandring längs Kyrkstigen och Ljusbäcksleden. Mer information http://www.svenskakyrkan. se/511141 Videohälsning från Adriana i Brasilien Adriana Gastellu Camp, Svenska kyrkans utsända i Brasilien, har skickat en videohälsning till oss i stiftet. Videon spelades in i samband med en världskonferens kring HIV & AIDS som Lutherska världsförbundet arrangerade och där bland andra biskop Ragnar Persenius deltog. Se videon: http://www.youtube.com/ watch?v=MCPknK0v7Qo WEBBEN ➦ LÄS MER OM Dövkyrkan i Uppsala stift: www.svenskakyrkan.se/ uppsalastift/teckensprak Fira Mors Dag hos oss den 26/5! Kockarna har komponerat ihop en härlig 3 rätters meny dagen till ära. Passa på att kombinera med en övernattning i våra sköna sängar. Ring och boka bord tel: 0413-559100 Varmt välkommen! v Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se

Sid 1 - 28 ONSDAG 8 MAJ 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 19 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter   Sid 3 - ONSDAG 8 MAJ 2013 KYRKANS TIDNING NUMMER 19 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.