Sidan 8 i Trädgårdsbilaga i KT nr 14/15 2012

8 ONSDAG 4 APRIL 2012 TEMA: PARK&TRÄDGÅRD KYRKANS TIDNING NR 14/15 Inventering av kyrkogårdar Fyra studenter från Stockholms universitet ska i sommar göra en botanisk och ekologisk inventering av kyrkogårdarna i Stockholm. Listor ska göras över växter, djur och insekter. De arter som är skyddsvärda eller fridlysta markeras särskilt. Sedan föreslås åtgärder för de områden där skyddsvärda arter finns. Det kan till exempel vara att sätta upp specialdesignade fågelholkar för fågelarter som lever på kyrkogårdarna men saknar lämpliga boplatser. På Skogskyrkogården har man redan börjat anlägga en damm åt de fridlysta salamandrarna. Inte välkommen Grävlingar är djur man absolut inte vill ha på kyrkogården. De gräver gångar och kan gräva sig ner i gravkammare. Dessutom konkurrerar de om maten – daggmaskar och skalbaggar – med till exempel de mer beskedliga igelkottarna. Solidariska blommor Med materialet Ett solidariskt altarbord vill Kirsebergs församling i Malmö visa hur man kan duka altarbordet utifrån en solidarisk livshållning. Och då är det inte försvarbart att varje vecka köpa blommor som har fraktats över halva jordklotet från blomsteraffären. Ofta har giftiga bekämpningsmedel använts och det förekommer även att barn arbetar på dessa blomsterplantager, skriver kyrkoherde Per Håkansson. Förutom att köpa miljövänliga blommor kan församlingen odla sina egna altarblommor. Några frågor till den småländska poeten och trädgårdsskaparen Marianna Agetorp som skrivit boken Helande trädgård som handlar om frizoner och andrum i natur och trädgård. Fler boktips Varje vår kommer det ut en mängd nya trädgårdsböcker. KT har valt ut tre sinsemellan olika, men lika vackra och matnyttiga. Växtriket – att skapa en trädgård Lars Ring och Jan Rundgren (Bonnier Fakta) De äkta makarna Jan Rundgren och Lars Rings kolonilott är deras sommarvardagsrum. Här tillbringar de all ledig tid från maj till september. De refererar ofta till en längtan efter ett paradis i boken. Men detta är inte någon plats där man bara latar sig. Tvärtom. Det är efter en dag av hårt arbete med att gräva, gödsla och plantera som middagen på de egenodlade grönsaker smakar som allra bäst. Vackra foton, inspirerande teckningar och en generöst personlig text gör den här boken läsvärd. Odlarens handbok André Strömqvist (Norstedts) ”Nytt liv skapas hela tiden och i en trädgård får man vara delaktig i det”. Trädgårdsmästaren André Strömqvist har samlat sina trädgårdskunskaper i en tegelstenstung handbok. Här får manlära sig allt ifrån att ta sticklingar, föröka perenner och beskära fruktträd till att lära sig mer om skadedjur, naturliga gödselmedel och hur trädgårdens hjärta,komposten, fungerar. Samtal i trädgården Karin Berglund (Norstedts) Efter ett tag kan det infinna sig en viss mättnad på praktiska trädgårdstips. Då kan det vara skönt att få försjunka i hammocken med en bok som Karin Berglunds härliga Samtal i trädgården. Här får man möta ett fyrtiotal konstnärer, författare och landskapsarkitekter. Göran Greider berättar om hur han försökt skapa en fristad åt ogräsen i sin trädgård och Lotte Möller att hon vill ha ett hemligt rum att vara osynlig i. ANNA HEDENRUD Andrum i naturen Vad är egentligen en helande trädgård och hur kan man finna andligheten i sin egen trädgård? – En helande trädgård består av flera delar för mig. Den gör mig hel, förbinder mig med helheten i livet och den hjälper mig till läkedom. Den hjälper mig att hitta en väg när jag inte själv tror att det finns en fortsättning eller när jag inte vet hur jag ska gå vidare i livet. – I ordet helig finns också vördnaden för naturen. Att vi måste försöka arbeta varsamt med trädgården och skogen. Men hur kan jag hitta detta lite mer konkret i till exempel en alldeles vanlig radhusträdgård? plats ni kallar Skogskatedralen där ni ordnar retreater och tar emot grupper som firar mässa. Vad händer i katedralen i vår? – I år blir det som vanligt en konstrunda i påsk. Sen håller min make på att göra nya konstinstallationer, vi får se när de blir klara för att visas. Sen ordnar vi olika evenemang under sommaren, bland annat firar vi Rosens dag den andra juli. – Men egentligen är det inte vad som händer i katedralen som är det viktiga, snarare att det inte händer för mycket. Hur menar du nu? – Jo, jag önskar att nya besökare kan hitta sin tystnad i kate– Genom att se att alla växter dralen, som en speciell plats att har sitt eget värde och att vara bara vara på. Katedralen är ju en varsam med det som finns på del av allemansrätten så jag vill platsen. Sen handlar det om tåla- gärna att folk hittar dit av sig mod, att allt inte behöver bli klart själva. Jag har fått förfrågan om direkt. Man ska man kan sova Naturen är för aldrig använda där och det går ordet färdig om många den goda bra. Än så länge en trädgård har jag bara miljö som stärker oss, överhuvudtaprövat att sova get. En träd- får oss att känna oss ensam där, inte gård är något närvarande, hemma, tilllsammans som ständigt accepterade och nog, med andra. växer. Den blir – Sen hoppas tillräckliga. aldrig klar. vi kunna inspi– Ett ledord rera andra att för mig är tacksamhet för det skapa sina egna katedraler i fler lilla, att kunna känna tacksamhet skogar i landet. En skogskatedral för det man har och inte jämföra kan ju se ut på så många olika sig med någon annan. sätt, det viktiga är bara att man Du och din man har skapat en inte förstör naturen på platsen. ’’ ● PERSONLIGT Marianna Agetorp Bor: Gården Stensjöäng i södra Småland. Arbetar som: poet, författare, föreläsare och trädgårdsskapare. Håller på att skriva en bok om en kinesisk trädgård i Sverige. Familj: Maken Anders, sjukgymnast, fyra snart vuxna barn. Boken Helande trädgård är utgiven på Artéa förlag. Du skriver i boken att det är lätt att tro sig om mer än man hinner och förmår och att till exempel så frön både lockar, gläder och stressar dig. Har du själv hittat en lagom nivå? Marianna Agetorp hoppas att fler ska hitta tystnaden i skogskatedralen. FOTO: HANS RUNESSON – Nej, det kan jag inte säga att jag har gjort. Det är en sådan glädje för mig att arbeta i trädgården och just därför är det så svårt att hitta den där lagomnivån. – Men jag försöker ta många pauser, att unna mig det. Då skriver jag eller dricker te. Eller som i dag, då har jag pausat genom att titta på en ekorrfamilj som har flyttat sina ungar till ett nytt bo. Ofta är det just djuren som får mig att pausa, då måste jag sitta alldeles, alldeles stilla för att de inte ska bli skrämda. Om du får välja ut tre saker i din trädgård som du inte kan vara utan, vilka skulle de bli? Barfota på blommande timjan. FOTO: ANDERS AGETORP – Det första får bli lavendeln, för doftens skull. Dofter har alltid varit otroligt viktigt för mig i trädgården. Den dagen jag måste flytta till äldreboendet då tar jag bara med mig en kruka lavendel. – Sen får det bli mitt stenaltare som jag har byggt själv med hjälp av några vänner. Till sist säger jag rödhaken. Dels för att den i Eng- land ses som poetens fågel och jag ser mig i första hand som poet. Dels för att i min trädgård visar sig alltid rödhaken när jag som mest behöver lite tröst. ANNA HEDENRUD 010-199 34 61 anna.hedenrud@kyrkanstidning.se

Sid 7 - KYRKANS TIDNING NR 14/15 TEMA: PARK&TRÄDGÅRD ONSDAG 4 APRIL 2012 7 Gullregn har   Sid 9 - KYRKANS TIDNING NR 14/15 TEMA: PARK&TRÄDGÅRD ONSDAG 4 APRIL 2012 9 Komplett leverantör  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.