Sidan 4 i Musikbilaga i Kyrkans Tidning nr 12

4 TORSDAG 22 MARS 2012 TEMA: KYRKOMUSIK KYRKANS TIDNING NR 12 I KORTHET Orgelns djup och bredd på festival ORGEL 12 Jazz, rock, folkmusik. Barnvisor och sing-along. Orgeln i all dess djup och bredd ges fullt spelrum på festivalen Orgel 12 i Västerås i slutet på april. Festivalen, med den officiella beteckningen Nationellt orgelsymposium, är en uppföljning av satsningen Orgel 09 i Stockholm. Det blir gudstjänster, konserter, seminarier, workshops, i dagarna fyra. Bland arrangemangen märks en konsert där teman från klockspelet i Västerås stadshus direktsänds till domkyrkan, där ett antal organister sitter redo att improvisera över vad de hör. Bland gästerna finns Thomas Trotter, brittisk organist med världsrykte. Han ger en invigningskonsert i Västerås domkyrka tillsammans med Västerås sinfonietta och dessutom en egen konsert, också den i domkyrkan. Varje kväll kan man varva ner på orgelpuben. Oscar Phålsson (t.v) och Julius Demissie, klarinettelever i Hässelby församlings musikskola. FOTO: LINNÉA LINDMARK 38 Musikskola – ett sätt att verka i samhället Trängsel och neddragningar på kommunala musikskolor. Då kliver kyrkan fram och erbjuder undervisning till barn och ungdomar. – Vi tar ett ansvar för ett framtida amatörmusikliv som kyrkan behöver. Det är också ett sätt för oss att verka i samhället och möta människor, säger Mats Hultquist, kyrkomusiker i Maria församling i Helsingborg. Ett knappt åttiotal elever får i dag undervisning i stråkinstrument, klaviatur och sång genom Svenska kyrkan i Helsingborg. Det var när kommunen för tre år sedan omprofilerade sin musikundervisning och i samband med det friställde ett antal lärare som kyrkan såg ett läge, säger Mats Hultquist. Kyrkonämnden tillsatte medel motsvarande en heltidstjänst för Mats Hultquist. att kunna timanställa två stråklärare och fyra sångpedagoger. Piano- och orgelundervisningen står kyrkans egna musiker för. Terminsavgiften på 700 kronor motsvarar det man betalar på den kommunala musikskolan. DET VORE INGA problem att ytterligare utöka verksamheten, säger Mats Hultquist. – Men någonstans måste man dra en gräns. Så många bidrag har inkommit till Härnösands stifts sångskrivartävling. Uppgiften har varit att skriva musik inför det stora medarbetarmötet senare i höst. Då ska en slutlig segrare koras. Sångvandring genom tre länder THE PATH Start i Trondheim, målgång i Köpenhamn. Däremellan 18 veckor av pilgrimsvandring med sång och konserter längs vägen. Så ser konceptet The path 2012 ut. Bakom initiativet står den ideella föreningen The path, som vill verka för fredsskapande möten och som särskilt vänder sig till unga, och till svenskar med invandrarbakgrund. Leder vandringen gör Anders Nyberg och Peter Elmberg, som tidigare lett liknande musikaliska vandringar i bland annat Dalarna och Småland. Fem av veckorna är det öppet för vem som helst att delta. Övriga veckor för en budkavle av vandrare staven vidare. Vandringen pågår mellan 22 april och 9 september och sker i samarbete med bland andra Svenska kyrkan och Svenska naturskyddsföreningen. WEBBEN ➥ LÄS MER på www.thepath.nu Redan nu gynnar musikskoleverksamheten församlingens musikliv, tycker Mats Hultquist. Alla uppspelningstillfällen sker i regi av kyrkan, i olika former av gudstjänster och i konserter i kyrkan, eller på sjukhus och ålderdomshem. SEDAN I HÖSTAS bedriver också Hässelby församling utanför Stockholm egen musikskoleverksamhet. Detta delvis som en reaktion på hur det i dag ser ut inom den kommunala undervisningen, säger Mona Ehntorp, kyrkomusiker i Hässelby församling. ”Med förskräckelse” har hon hört vänner vittna om hur de kan ha upp till 60 elever per vecka. – Vad kan det bli för kvalitet på en sådan undervisning? Hässelby har förutom orgel valt att rikta in sig på saxofon, klarinett och violin – instrument som i dag har svårt att attrahera yngre. Målsättningen är att så småningom ge plats för runt 15 elever, säger Mona Ehntorp. Lärarna kommer utifrån och är verksamma i orkestrar som radiosymfonikerna och hovkapellet. Terminsavgiften på 2 000 kronor ska täcka deras ersättning. Församlingen har startat en fond för att kunna bistå familjer som behöver ekonomiskt stöd för att kunna sätta sina barn i undervisning. – Ekonomin ska inte vara ett hinder när man vill spela, säger Mona Ehntorp. MARTIN LARSSON 010-199 34 56 martin.larsson@kyrkanstidning.se Handbok med musikaliska nyheter Två nyskrivna serier med mässmusik hör till de musikaliska nyheterna i det förslag till ny kyrkohandbok som nu börjar ta slutgiltig form. Den ena serien, där både text och musik är helt nyskriven, är särskilt framtagen för att användas i barn- och familjesammanhang. I den andra serien har befintliga texter bearbetats och tonsatts i en stil som beskrivs som modern konstmusik. Tonsättarna är än så länge anonyma, men det handlar om etablerade namn, enligt Lars Åberg, musikaliskt sakkunnig i kyrkohandboksgruppen. Boel Hössjer Sundman. Lars Åberg. högtidlig/anglikansk, med inspiration från bland annat den skotska Iona-kommuniteten. – Det här är genrer som har funnits länge i kyrkan, men som nu för första gången också infogas i kyrkohandboken, säger Boel Hössjer Sundman, samordnare för arbetet med ny kyrkohandbok. ANDRA NYA musikaliska inslag i Kyrkohandboksförslaget ska klubbas av kyrkostyrelsen i juni. Därefter ska det under ett år prövas av ett antal utvalda församlingar med start första advent. MARTIN LARSSON 010-199 34 56 martin.larsson@kyrkanstidnings.se ● FAKTA Ytterligare två nya serier finns med i förslaget. Större delen av dem är tidigare utgivna och finns bland annat i boken Gudstjänstsång som kom på Verbum förlag i fjol. Det handlar om en mässa där musiken har karaktären av visa, och en som kan beskrivas som kyrkohandboksförslaget är en särskild prefation, tänkt att sjungas på kyrkoårets Mariadagar, det vill säga fjärde advent, Marie bebådelsedag och Kyndelsmässodagen, och nyskrivna förböner att sjungas vid dop, vigsel och begravning. Moment i musikserien I mässans musikserie ingår momenten Kyrie (Herre förbarma dig), Gloria med Laudamus (Lovsången), Prefation, Sanctus (Helig) och Agnus Dei (O Guds lamm).

Sid 3 - KYRKANS TIDNING NR 12 TEMA: KYRKOMUSIK TORSDAG 22 MARS 2012 3 Musiken alltid mer   Sid 5 - KYRKANS TIDNING NR 12 TEMA: KYRKOMUSIK TORSDAG 22 MARS 2012 5 Åsa & Ulf Nomark TIPS  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.