Sidan 2 i Kyrkans Tidning plats nr 11 2012

28 TORSDAG 15 MARS 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 11 Beställ på tel 090-71 15 00 info@display-umea.se Familjeannonser TJÄNSTER I KYRKAN Tjänster i kyrkan redigeras i samarbete med Svensk Pastoraltidskrift (SPT) och publiceras parallellt i Kyrkans Tidning och Svensk Kyrkotidning. Notiser om lediga vigningstjänster och tillsättningar av präster diakoner (och andra förändringar av tjänsteinnehavare, tjänstestruktur med mera) sänds direkt till: Marianne Petersson, e-post: spt.tjanster@gmail.com Manusstopp måndagar klockan 12.00. Kontakt på Kyrkans Tidning: Svante Fregert 010-199 34 54. HÄRNÖSANDS STIFT Kmtj i Nätra-Sidensjö, vik, sökes senast 19/3. Kmtj i Alsen-Offerdal sökes senast 23/3. Kmtj i Borgsjö-Haverö sökes senast 31/3. Kmtj i Östersund sökes. Diakontj i Borgsjö-Haverö sökes senast 31/3. VISBY STIFT/UTLANDSKYRKAN Khtj i Oslo sökes senast 2/4. STOCKHOLMS STIFT Kmtj i Hägersten sökes senast 22/3. Sadjtj i Stockholm, vik, sökes senast 26/3. Kontraktsadjtj, domkyrkolektor, vik, sökes senast 31/3. Kmtj i Sollentuna, vik, sökes senast 2/4. Distriktschef, kmtj eller diakontj, i Sollentuna sökes senast 2/4. Kmtj i Ekerö sökes senast 30/3. Diakontj/diakoniasstj i Täby sökes senast 23/3. SKARA STIFT Vik km i Redväg 1/2 – 15/8 2012: km Anders Sterzel, Stenstorp. VÄXJÖ STIFT Km i Traryd fr 16/7: pa Mikael Nilsson, Himledalen. GÖTEBORGS STIFT Avgått på egen begäran fr kmtj 1/1: km Hans Leander, Tynnered. Avgår på egen begäran fr kmtj 1/6: km Ann-Charlotte Lundgren, Torsby. Avgår med pension fr 1/8: kh Krister Nordin, Snöstorp. LULEÅ STIFT Avliden 28/2: f adj i Umeå Bengt Järnemar, Nynäshamn, f 1918. PLATSANNONSER Jessy Fastevik • tel 090-71 15 10 fax 090-13 00 23 • e-post platsannons@kyrkanstidning.se TILL DIG SOM VILL ANNONSERA! För att du med större säkerhet ska få in din platsannons i det nummer du önskar vill vi ha din annonsbokning på tisdag veckan före utgivningsdag (sju arbetsdagar) och ditt annonsmanus torsdag veckan före utgivningsdag (fyra arbetsdagar). Lediga tjänster UPPSALA STIFT Khtj i Färila sökes senast 16/3. Kmtj i Helga Trefaldighet sökes senast 18/3. Två kmtj i Sandviken sökes senast 22/3. Kmtj i Gamla Uppsala sökes senast 26/3. Kmtj i Alfta-Ovanåker sökes senast 29/3. Diakontj i Sandviken sökes senast 22/3. LINKÖPINGS STIFT Kmtj i Valdemarsvik o Ringarum, vik, sökes senast 29/3. Sadjtj i Linköpings stift, vik, sökes senast 29/3. Diakontj i Mjölby sökes senast 16/3. SKARA STIFT Khtj i Essunga sökes senast 19/3. Khtj i Herrljunga sökes senast 16/4. Kmtj i Mariestad sökes senast 4/5. Två diakontj i Tidaholm sökes senast 15/3. Diakontj i Habo, vik, sökes senast 15/3. Diakontj i Fristad sökes senast 10/4. STRÄNGNÄS STIFT Kmtj i Mikaels förs sökes senast 26/3. Kmtj i Salem, vik, sökes senast 2/4. VÄSTERÅS STIFT Khtj i Falun sökes senast 18/3. Khtj i Husby sökes senast 19/3. Kmtj i Bjursås sökes senast 20/3. Kmtj i Söderbärke, 50 %, sökes senast 30/3. Kmtj i Ljusnarsberg sökes senast 30/4. Khtj i Hällefors-Hjulsjö sökes. Khtj i Leksand sökes. VÄXJÖ STIFT Kmtj i Kalmar sökes senast 15/3. Kmtj i Forshedabygden sökes senast 30/3. Diakontj i Gränna, 50 %, sökes senast 15/3. Diakontj/diakoniasstj i Alvesta sökes senast 22/3. LUNDS STIFT 2 kmtj i Raus sökes senast 15/3. Kmtj i Karlshamn sökes senast 16/3. Kmtj i Skivarp 50 % sökes senast 30/3. Kmtj i Åhus sökes senast 31/3. Khtj i Västra Vram sökes senast 4/4. Kmtj i Tomelilla sökes senast 15/4. Diakontj i Lyckå sökes senast 20/3. GÖTEBORGS STIFT Kmtj i Martin Luther sökes senast 18/3. Diakontj i Tynnered sökes senast 26/3. komminster med ungdomsinriktning Helga Trefaldighets församling i Uppsala söker en komminister, heltid, med ungdomsinriktning. Tillträde efter överenskommelse. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/helgatrefaldighet Sista dag för ansökan den 18 mars. Tillsättningar och andra förändringar UPPSALA STIFT Km i Örbyhus, visstidsanställd 1/1 2012 – 30/6 2013: pr Jan Erik Ågren, Ramsele. Vik km i Uppsala Domkyrko o Helga Trefaldighet fr 10/4: km Sigrid Sundmark, Lagunda. Förkortningar som används: Khtj – kyrkoherdetjänst Kmtj – komministertjänst Kh – kyrkoherde Km – komminister Förvaltningschef med anledning av nuvarande förvaltningschefs pensionering. Söker vi dig som: • Har erfarenhet av ledarskap i förtroendemannastyrda organisationer med stark förmåga att samverka. • Har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. • Har en mycket god administrativ förmåga. • Har dokumenterade kunskaper inom juridik/ekonomi. LIVETS SKEDEN Dopet, Begravning Det populära magasinet ”Dopet” har delats ut till nyblivna för-äldrar i nästan 120 000 exemplar de senaste sex åren. Medarbetare och skribent är Lars B Stenström, kyrkoherde i Örebro Olaus Petri församling, kontraktsprost och tidigare chefredaktör för Kyrkans Tidning. ”Dopet” är ett fullödigt material för församlingarna att dela ut i samband med dopsamtalen. Tidningens 32 sidor innehåller artiklar om Svenska kyrkans syn på dopet, en komplett gudstjänstordning för dopgudstjänsten, bibeltexter, intervjuer med präster, föräldrar, fadder med fadderbarn och mycket, mycket mer. LIVETS SKEDEN Förvaltningschefen är huvudansvarig tjänsteman för den kyrkliga samfällighetens totala ekonomiska och administrativa verksamhet, som innefattar kyrko- kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen. Förvaltningschefen leder, planerar och samordnar denna verksamhet. Tillträde 2012-12-10. Upplysningar lämnas av Susann Swahn, tel 0709-30 70 51, e-post susann@ledarskapsbolagetiblekinge.se. Mer information om tjänsten hittar du även på www.svenskakyrkan.se/helsingborg Ansökan, som vi vill ha senast 2012-04-02, sänds till: susann@ledarskapsbolagetiblekinge.se eller Ledarskapsbolaget Kiselvägen 8, 370 30 Rödeby Dopet LIV ETS SKE DEN Magasinet om och kring begravningsgudstjänsten har kommit i en ny och omarbetad utgåva. De 36 sidorna innehåller bland annat den fullständiga gudstjänstordningen, förslag och tips på psalmer och bibeltexter och intervjuer med anhöriga som berättar om sina upplevelser av sorg, saknad, ilska Begravning – men också av hopp, ljus och tro. Camilla Lif, komminister i Kungsholms församling i Stockholm och välkänd krönikör i bland annat Kyrkans Tidning, resonerar kring döden, livet och evigheten. Två erfarna själasörjare, författare och präster, Lars Björklund och Esbjörn Hagberg, delar med sig av sin klokskap. ”Begravning” är ett utmärkt hjälpmedel i samband med samtal med anhöriga inför begravningen. Vill du boka platsannons? Kontakta Nina Boström på 090 - 71 15 10, eller mejla till: platsannons@kyrkanstidning.se Ring, faxa, e-posta, 08-462 28 50, fax 08-644 56 04 eller e-post: kundtjanst@berlingpress.se 0-100 ex kostar 101-300 ex kostar 32 kr per ex 28.80 kr per ex 301-1000 ex kostar 1 001 ex och följande kostar 27.20 per ex 25.60 per ex Porto tillkommer

Sid 1 - KYRKANS TIDNING Platsannonser i Kyrkans Tidning   Sid 3 - NUMMER 11 KYRKANS TIDNING TORSDAG 15 MARS 2012 29 PLATSANNONSER PLATSANNONSER •  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.