Sidan 2 i Kyrkans Tidning Stift Nr 40

TORSDAG 6 OKTOBER KYRKANS TIDNING NUMMER 40 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173, 532 23 Skara Tel: 0511-262 08 Fax: 0511-262 70 catharina.sundqvist@svenskakyrkan.se Litet men gott. Det brukar heta att ingen kan hjälpa alla, men att alla kan hjälpa någon. Det här går också att tillämpa när vi handlar. Fairtrade-varor ofta mer, eftersom arbetarna får anständig lön. Men åtminstone ibland kan vi alla handla Fairtrade – och därmed hjälpa någon. CATHARINA SUNDQVIST, STIFTSREDAKTÖR Prisad för sitt ungdomsarbete LIDKÖPING Gunnar Helmerson, församlingspedagog i Lidköpings församling, har blivit nominerad och fått Folkhälsorådets friskvårdspris 2011 för sitt arbetet med Ungdomsforum i Lidköping. Ungdomsforum är ett sammarbete mellan skolor, kommunen och Svenska kyrkan. Priset delades ut lördagen den 24 september på torget i Lidköping. Vill slippa skarpt läge Resursgruppen i Karlsborg övar gärna men vill inte arbeta på riktigt Förhoppningen är att slippa arbeta på riktigt. Men resursgruppen i Karlsborg övar gärna och flitigt ändå. Om olyckan händer ska de ideella medlemmarna i resursgruppen finnas till hands i församlingshemmet och kyrkan. I församlingshemmet handlar det om att ordna mat och kaffe och ta hand om anhöriga och andra drabbade som inte förts till sjukhus. I Trefaldighetskyrkan kan de ideella medarbetarna hålla andakter. – Jag hoppas förstås att jag slipper att använda mina kunskaper i skarpt läge, men det är viktigt att förbereda sig om det värsta skulle hända, säger Birgitta Ståhl. HON HAR VARIT med på övning i Ny broschyr om inventarier STIFTET De kyrkliga inventarierna fyller en viktig funktion i gudstjänstlivet. De har skapats och anskaffats för att bära fram budskapet om den kristna tron. Skara stift har tagit fram en broschyr med råd och riktlinjer om hur man sköter en förteckning över inventarierna. En aktuell inventarieförteckning ger många fördelar. Bristfälliga förteckningar kan leda till att föremål försvinner utan att det märks, och att de är svåra att identifiera vid stölder. De kyrkliga inventarierna kommer att uppmärksammas mer än hittills i samband med biskopens visitationer. I det arbetet är broschyren en bra vägledning. Broschyren som heter Tingens ordning är gjord av stiftets antikvarier Inga-Kajsa Christensson och Sara Strindevall. Den finns att ladda hem som pdf-fil från stiftets webbplats och kan också betällas från stiftet. kyrkan. Bredvid henne sitter Anna Månsson, Kerstin Waldenstedt och Birgitta Bolin. De har varit med en längre tid i resursgruppen och har varit med på flera övningar, både i församlingshemmet och kyrkan. Gruppen träffas även några gånger per termin för att bland annat stämma av larmlistan, fika och ibland lyssna till en förläsning om kris- och katastrofarbete. Diakon Berit Johansson är ansvarig för arbetet. Till sin hjälp har hon Stig Paulsson som ingår i resursgruppen. – Jag hoppas förstås också att Resursgruppsmedlemmarna Anita Andersson, Siv Andersson och Marianne Jogbäck ser till att kaffe med dopp blir framdukat. Skulle en olycka inträffa är mat och fika till de som kommer till församlingshemmet nog så viktigt i omhändertagandet. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST vi aldrig behöver arbeta i skarpt läge, men det är viktigt att vara förberedd och medlemmarna i resursgruppen har en oerhörd kompetens, säger hon. – Vi har trygghet i gruppen som är viktig att ha om en olycka skulle inträffa, framhåller Anna Månsson. CATHARINA SUNDQVIST Diakon Berit Johansson, Birgitta Ståhl och Stig Paulsson tittar så räddningsvästarna är okej. Sociala medier får riktlinjer STIFTET Skara stift har antagit riktlinjer för användning av sociala medier. Till dessa brukar man räkna företeelser som Facebook, Twitter och olika bloggar. Riktlinjerna är i grunden positiva till användningen av dessa medier. Samtidigt vill de peka på de risker som kan finnas. En enkel sammanfattning av reglerna blir därför: använd sunt förnuft och tänk på den gyllene regeln. Stiftet ansluter sig genom sitt beslut till de riktlinjer som redan finns inom Svenska kyrkan på riksnivå. De närmaste månaderna kommer stiftet också att genomföra ett speciellt projekt kring användningen av sociala medier. Habo första Fairtrade-församlingen Svenska kyrkan i Habo har som första församling i stiftet blivit Fairtrade-diplomerad. Församlingen satsar medvetet på Fairtrade sedan förra kyrkovalet. Bland annat visades en utställning om rättvis handel och Fairtrade under vägkyrkan i somras. Vidare säljer och använder församlingen Fairtrade-produkter så långt som möjligt. I samband med en mässa i september kom en representant för Fairtrade och delade ut diplom till församlingen. Efter mässa firades med Fairtrade kyrkaffe och kladdkaka bakade på fairtrademärkta ingredienser. – Det kändes naturligt att satsa på Fairtrade eftersom vi redan sålde och använda många av produkterna, säger John Kilefors som är med i församlingens arbetsgrupp för Fairtrade. Pastoratets övriga församlingar kommer också att diplomeras inom en snar framtid. ● BAKGRUND Fairtrade Hette tidigare Rättvisemärkt och är en oberoende produktmärkning. Fairtrade-märkta produkter ska ge odlare och anställda i utvecklingsländer förutsättningar att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Barnarbete och diskriminering motverkas. Demokratin och organisationsrätten främjas. Stolta över Fairtrade-diplomeringen är kyrkorådsordförande i Habo, Marie Drougge och arbetsgruppens representanter Karl Lindqvist och John Kilefors (th). Just nu planerar församlingen inför den 19 oktober och Fairtrade Challenge, världen största Fairtrade-fika.

Sid 1 - TORSDAG 6 SEPTEMBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 40 FRÅN STIFTEN På den här sidan   Sid 3 - TORSDAG 6 OKTOBER 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 40 VÄXJÖ STIFT Box 527, 351 06 Växjö,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.