Sidan 2 i Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011

TORSDAG 16 JUNI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 24 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Rätt i tiden. Den växande pilgrimsrörelsen bjuder människan möjlighet att vandra i en takt som låter medvandrarna och den egna själen att hinna med. Samtalet och den enkla gemenskapen betonas när alla möts på samma nivå. Det är uppmuntrande att höra och det säger samtidigt något om den tid vi lever i. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Avtackad efter 40 år som kyrkvärd VÄNGE Aina Fredriksson har under våren avtackats efter dryga 40 år som kyrkvärd, skriver församlingen i ett pressmeddelande. Avtackandet skedde i Vänge kyrka som ligger i nuvarande Norra Hagunda församling. Stiftssidan vill gärna uppmärksamma den långa och trogna tjänst som Aina Fredriksson har gjort för Norra Hagunda, för Uppsala stift och för Svenska kyrkan. På väg mot PAX 2011 Pilgrimer i Roslagen började sin vandring i Finsta Pilgrimer från stiftet möts i Uppsala för starten av PAX 2011. Flera grupper börjar vandringen hemma och går till starten vid Uppsala domkyrka. – Vi började i fredags med en pilgrimsmässa som vi firade tillsammans med Bo Ekstrand som är kyrkoherde i Rimbo, säger Barbro Strid. Vi träffas på lördagskvällen i Almunge och den här dagen har de gått tjugotre kilometer. Det är en mycket varm försommardag och nu får de chans att tvätta sig och plåstra om sina slitna fötter. Alla är trötta men samtidigt uppspelta när de nu har nått målet för dagens vandring. I morgon tar de Lännakatten på museijärnvägen in till Uppsala där de ansluter till starten av PAX 2011. PILGRIMER I ROSLAGEN är ett nätverk som möts till studiecirklar och vandringar och de berättar om sina erfarenheter. I pilgrimsvandringen är hela människan med när den yttre vandringen kombineras med den inre resan och det skapar en stark samhörighet. Här möts alla i samtalen och det finns inga rätt eller fel. – Vi är delaktiga i ett naturligt sätt att umgås, säger Barbro Strid. – Man säger ju ofta att svenskarna möter Gud i naturen och för mig känns det som att vi är i naturens katedral. Att pilgrimsvandra talar till din egen längtan. BARBRO STRID ansvarar för pil- Musik i sommarkväll NORRA HAGUNDA Under sommaren 2011 anordnas för sjunde året i följd ”Musik i sommarkväll” i Norra Hagunda församling utanför Uppsala. Årets sommarmusik bjuder på ett varierat och intressant galleri av program och artister. Evenemangen äger rum under åtta onsdagskvällar med start den 22 juni. Det är fritt inträde till alla musikevenemang och i anslutning till programmen serveras en enklare förtäring. Hela programmet återfinns på www.norrahagundaforsamling.se Pilgrimer i Roslagen har gått från Finsta och nu tar de Lännakatten den sista biten till Uppsala. FOTO: MATS LAGERGREN Dubbelt så många söker kyrkans hjälp ÖRBYHUS I Örbyhus har antalet människor som söker ekonomisk hjälp hos kyrkan fördubblats sedan i höstas, allt fler söker någon att prata med för att de mår dåligt, berättar Sveriges radio Uppland. Det här har fått kyrkoherde Ulrika Lindholm Råberg att skriva ett brev till Tierps kommunpolitiker för att försöka få dem att göra mer för att hjälpa kommunens utsatta människor. – Vi ser fler och fler som ringer och säger hej, vi har precis skilt oss, jag har inga pengar, jag kan inte köpa möbler, vi har inte råd med det som barnen behöver för sin vardag. Kan ni hjälpa oss? säger Ulrika Lindholm Råberg. – Om jag för fem år sedan hade ett till fem själavårdssamtal om året så har jag nu lika många per månad, och det är en jätteökning. Utförsäkringarna är en förklaring Ulrika Lindholm Råberg ger till varför fler människor söker hjälp hos kyrkan. – Man önskar att de som faller mellan stolarna också skulle kunna få den akuta hjälpen. I dag ser det inte ut som att det funkar, säger Ulrika Lindholm Råberg. grimsvandringen tillsammans Jane Wahlgren som berättar vad det har betytt för henne. – Jag har levt hela mitt vuxna liv tillsammans med Gud och Jesus, säger hon och berättar att hon kände att hennes liv hade stagnerat. – När jag började vandra blev det levande igen och jag känner att Kristus vandrar med mig. Hon tror att alla bär på en längtan efter det onåbara och pilgrimsvandringen öppnar för den moderna människan, både för den som finns i kyrkan och för den som kanske är främmande för den formen. En del av hemligheten ligger i att det inte finns några hierarkier utan i stället en gemenskap av längtande människor. – Tyvärr håller våra församlingar på att missa tåget. Många ser det som något mystiskt och främmande. PILGRIMERNA betonar styrkan i strukturen som samtidigt skapar en stor frihet. Dagen inleds med gemensam bön och de skickas i väg med ord att tänka på under dagen. Under vandringen och rasterna finns det gott om tid att samtala vidare eller att själv gå och fundera. Det är kravlöst och var och en väljer i hög grad hur hon eller han formar sin dag. Varje dag innehåller också delar av tyst vandring. Pilgrimer i Roslagen har ett nära samarbete med SENSUS. Där har de studiecirklar och där får de hjälp att sprida information. Förutom lokala vandringar arrangerar de resor och de har bland annat varit i Italien och vandrat längs Fransiscusleden. – Det är en stor grej för oss att vara med, säger Barbro Strid apropå kopplingen till PAX 2011 där de många små grupperna möts och där den växande pilgrimsrörelsen uppmärksammas. Vandringen till Uppsala innebär samtidigt att en ny pilgrimsled tas i bruk när vägen från Finsta kopplas samman med helgonleden till Nidaros MATS LAGERGREN Tolv sändes ut till tjänst i Uppsala stift Uppsala stift har fått sju nya präster och fem nya diakoner. Biskop Ragnar Persenius viger dem pingstdagen i Uppsala domkyrka. – I pingstens tid påminns vi om att Gud har gett kyrkan sitt uppdrag tillsammans med sändningen av Anden, säger Ragnar Persenius i sitt tal till dem som vigs till diakoner och präster. Han slår fast att det är en glädjens dag för alla som har som fått vandra och samtala med dem som nu vigs. – Vi har sett alla de personliga gåvor som ni bär med er och som verkligen ryms inom era uppdrag i kyrkans vigningstjänst. Det är trångt i domkyrkan denna dag men så är det också ovanligt många som vigs. TILL PRÄSTER VIGS: • Kajsa Berg som sedan börjar sin tjänst i Bergsjö-Ilsbo-Hassela • Carin Danielsson, Torsåker • Anna Hagman, Ockelbo • Mia-Marie Kjellgren, Björklinge • Ingrid Norén Nilsson, Ovanåker • Thore Rosenberg, Rimbo • Per Rönnegård, Gävle Staffan TILL DIAKONER VIGS: Händer läggs på en av kandidaterna som nu sänds till tjänst i Guds rike. FOTO: MATS LAGERGREN • Carin Gustafsson som sedan börjar sin tjänst i Norra Hagunda • Maria Harrysson Kurkiala, Gottsunda • Tina Sahlin, Söderhamn • Eva-Stina Sjöberg, Breidagård • Sylvia Wiksten, Söderhamn I DOMKYRKAN finns även en grupp ryd. De beger sig ut på den första etappen av PAX 2011, en vandring i Dag Hammarskiölds anda med slutmål i Backåkra i september. MATS LAGERGREN pilgrimer som efter högmässan sänds av ärkebiskop Anders Wej-

Sid 1 - TORSDAG 16 JUNI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 24 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter   Sid 3 - TORSDAG 16 JUNI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 24 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.