Sidan 3 i Kyrkans Tidning Stift nr 25/26

TO R S DA G 24 JUNI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 25/26 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173, 532 23 Skara Tel: 0511-262 08 Fax: 0511-262 70 catharina.sundqvist@svenskakyrkan.se Hjälpvilja. Svenska kyrkans internationella engagemang är stort. Sedan finns föreningar som drivs lite vid sidan av men som många bryr sig om, som Katumbas vänner som samlat in närmare 2 miljoner kronor till handikappade barn. CATHARINA SUNDQVIST, STIFTSREDAKTÖR Sommarutställning i Skara domkyrka SK AR A "Se människan" heter sommarens utställning i Skara domkyrka med konstverk av Weikko Kuuzela. I söndags invigdes utställningen på ett något ovanligt sätt. Konstnären genomförde vad han själv kallar en performance och målade tavlor till orgelimprovisationer. Skarastiftare hjälper utsatta barn i Tanzania Omkring 1,7 miljoner kronor har föreningen Katumbas vänner samlat in till skolan för handikappade barn i Katumba, Tanzania. Nyligen besökte Simon Kabuje stiftet. Han ser till att pengarna kommer rätt. Det började för sex år sedan. Prästen Elisabeth Hillby arbetade på en folkhögskola i Tanzania. Bredvid folkhögskolan låg en skola för handikappade barn. ­ Jag blev inbjuden dit och när jag såg hur barnen hade det storgrät jag. Här behövdes pengar till sängar, kläder, madrasser, ja nästan allt. Hon kontaktade Barbro Jörtoft som hon kände från sitt arbete i Trollhättan. Denna engagerade kvinna ringde runt till alla hon kände och frågade om de inte ville ge 200 kronor till skolan. PENGARNA STRÖMMADE IN. När Eli- Pilgrimsdagar i Forshem FORSH EM Den 2-8 augusti anordnas pilgrimsdagar i Forshem. De fokuserar på Luthers lilla katekes. Till sin hjälp tar församlingen dramatiserade guidningar, musik och utställning. Detta för att lyfta fram Luthers förklaringar till Svenska kyrkans tro och lära. Örtagård anlagd i Hols församling HOL Vid Hols församlingshem i Vårgårda pastorat finns numera en örtagård. Den kommer att bli en del av sommarens vägkyrka som inleds den 27 juni. I örtagården kommer allehanda kryddörter som salvia, isop, lavendel, libbsticka, persilja och mynta att återfinnas. Vägkyrkan i Hol har Sockenapotek och örtagård som tema. Bland annat kommer apotekaren Anders Ryberg att berätta om medicinhistoria. De hjälper handikappade barn i Tanzania. I mitten föreningen Katumbas vänners man på plats, Simon Kabuje. Han flankeras av ordföranden Anita Hammar och Per Jansson från Lions. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST Kyrkoherden i Hjo går i pension HJO I mer än 20 år har Lars Åkesson varit präst och kyrkoherde i Hjo, men den 1 november går han i pension, 66 år gammal. ­ Tiden i Hjo och Skara stift har varit helt underbar. Jag har trivts fantastiskt bra, säger Lars Åkesson. Inför livet som pensionär hoppas han på tillräcklig hälsa och ett lugnare livstempo. Fem präster har sökt tjänsten som ny kyrkoherde i Hjo. sabeth Hillby kom hem så hade mer pengar satts in på kontot. ­ Då insåg jag att vi måste starta en förening så att pengarna kunde kanaliseras till skolan på rätt sätt och allt redovisas ordentligt. Sagt och gjort, men vem skulle se till att de insamlade medlen verkligen kom rätt. Simon Kabuje, som var körledare i den församling som Elisabeth Hillby tillhört i Tanzania, hade sagt att var det något han kunde hjälpa till med så var det bara att höra av sig. ­ Han är en riktig entreprenör med många järn i elden. Han ser till att pengarna kommer barnen till del och gör en oerhörd ideell insats, betonar Elisabeth. I dag har pengar från givmilda Skarastiftare bland annat resulterat i tre nya sovsalar för barnen, ett nytt kök, egna sängar till alla, skoluniformer, kläder, madrasser och mosiktnät. Vidare bekostar Katumbas vänner yrkesutbildning för närmare 40 ungdomar som inte kan läsa vidare efter de sju grundskoleåren. ­ DET ÄR HELT FANTASTISKT. Under För att tacka Simon Kabuje för allt arbete han utfört för föreningens räkning bjöds han in till stiftet under några intensiva dagar. Resan bekostades inte av insamlade medel utan skrapades ihop på annat sätt. I stiftet fick Simon Kabuje besöka Lextorps och Götalundens församlingar och tacka alla som stöttar skolan. Han fick också tillfälle att besöka Mariestad och Skara vars Second hand-butiker i kyrkans regi bidragit med stora summor till verksamheten. ­ PENGARNA ÄR TILL stor nytta och företag att stödja Katumbas vänner. Och till de som skänkt pengar vill jag bara sända ett stort tack och Guds välsignelse, säger Simon Kabuje. Nästa steg är att skänka pengar till vidareutbildning av lärarna. Att de ska lära sig mer om olika funktionshinder och skilja mellan mentala och fysiska är ett mål. Ett annat att kunna anställa en fysioterapeut. Sedan behöver elva barn opereras. CATHARINA SUNDQVIST FOTNOT: Medlemskap i Katumbas vänner kostar 50 kronor per år. Postgirot är 142 38 07-5 de här åren har det skett en sådan utveckling på skolan, säger Anita Hammar som är ny ordförande i Katumbas vänner. glädje för de här barnen. Jag välkomnar fler privatpersoner och Birger Jarl i Varnhem i augusti I Varnhem pågår förberedelserna inför föreställningen om Birger Jarl. Den 27 augusti är det premiär. Anders Järleby har skrivit pjäsen som handlar om den mäktige Birger Jarl som föddes för 800 år sedan. Han var en person med mycket inf lytande som påverkade både samtid och framtid genom reformer och lagar som lade grunden till det rike som sedan kom att bli Sverige. Grundstommen i föreställningen är föreningen Varnhemsspelet och dess amatörskådespelare. I de tre huvudrollerna ses dock professionella skådespelare. Spelet kommer att uppföras i ett tält i närheten av klosterkyrkan. Kyrkan är öppen fram till slutet av september då renoveringen inleds. ­ VI HOPPAS KUNNA öppna kyrkan en dag i december för att summera jubileumsåret och anordna lite festligheter i samband med det, säger Magnus Gunnarsson, vice ordförande i kyrkorådet och även engagerad i spelet om Birger Jarl. Begravningskapell snart färdigt H ERRL J U NGA I augusti invigs begravningskapellet i Herrljunga. Just nu målar konstnären Anna Asklund en stor muralmålning. Det blir ett sommarlandskap med en väg och vattendrag. Till Alingsås Tidning säger hon att hennes förhoppning är att utsmyckningen ska ge en känsla av hopp och tröst. För två år sedan spelade föreningen Varnhemsspelet teater om hur klostret i Varnhem startades. Nu är föreningen med i det nyskrivna spelet om Birger Jarl som är begravd i klosterkyrkan.

Sid 2 - TO R S DA G 24 JUNI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 25/26 UPPSALA STIFT Stiftets   Sid 4 - TO R S DA G 24 JUNI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 25/26 VÄSTERÅS STIFT Västra kyrkogatan  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.