Sidan 2 i Kyrkans Tidning stift nr 10 2010

TORSDAG 11 MARS 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 10 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Kontroll och befrielse. Pedagogen Paolo Freire talade om kunskap som antingen tämjande eller befriande. Samma sak kan sägas om religion. Finns det något annat som så har befriat människor och inspirerat till modiga handlingar. Samtidigt som den förkrympt och skrämt andra till lydnad. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Politiker gästade Katedralkaféet UPPSALA Den socialdemokratiske rikspolitikern och Uppsalabon Thomas Östros medverkade i öppet samtal i Katedralkaféet, skriver församlingen i ett pressmeddelande. – Tanken är inte att påbörja någon valdebatt eller ta politisk ställning, berättar Markus Holmberg, präst i Uppsala domkyrka. I stället kom samtalet att handla om livsfrågor på riktigt, frågor som kräver mer än tjugo sekunder eller några spaltcentimeter för ett bra svar. – Kyrkan och politikerna har ju det gemensamt att vi vill förändra världen, fortsätter Markus Holmberg och berättar att även finansminister Anders Borg fått en inbjudan men ännu inte lämnat något svar. Emma tog priset Präst från Hallstavik skriver framtidens konfirmandmaterial Verbums tävling om framtidens konfirmandmaterial blev för Emma Tribell signalen att börja skriva. Hon vann tävlingen och nästa år kommer hennes bok som tar sin utgångspunkt i Frälsarkransen. – Det började när jag trodde att jag skulle få en vecka ledigt mellan två jobb. Halvt på skoj sa jag att jag skulle använda tiden för att skriva en bok. Emma Tribell är präst i HäveröEdebo-Singö församling och hon berättar hur det som började som en förflugen tanke så småningom tog fastare former. Under en retreat på Breidagård blev det klart att hon skulle skriva en bok för ungdomar. – Jag har ofta använt Frälsarkransen i de församlingar där jag har arbetat men jag har känt att det saknas en bok som jag skulle kunna använda i mötet med ungdomar, säger Emma Tribell. NÄR SÅ VERBUM UTLYSTE en tävling om framtidens konfirmandmaterial såg Emma Tribell chansen att få materialet utgivet. – Det är bra med tävlingar och retreater, säger Emma Tribell och berättar att tankarna ytterligare tog form under en retreat hos Mariadöttrarna utanför Enköping. Tävlingsbidraget skulle bestå av minst trettio sidor och innehålla några kapitel samt en presentation av idén och av författaren själv. – Min dröm är att boken ska ges till konfirmander under konfir- Fasta med korsvägsbilder SANDVIKEN Under fastan är Björksätrakyrkan i Sandviken fylld av korsvägsbilder. – Korvägsandakten vill vara en hjälp vid meditationen över Kristi lidande, att åskådliggöra vad det vill säga att ta Jesu kors på sig, skriver församlingen på sin hemsida. De betonar att den lämpar sig för såväl enskild som gemensam andakt. Bilderna är skapade av en tonårsgrupp i Seljansborgs kyrka samt av vuxenkatekumener och konfirmander i Björksätra kyrka. Emma Tribell gläds åt segern i Verbums tävling men framför allt gläds hon åt att få sin bok utgiven. FOTO: MATS LAGERGREN mandtiden eller när de konfirmeras som en hjälp att fundera vidare, säger Emma Tribell. Hon vill inte i berätta om boken i detalj, mycket återstår innan den har fått sin slutgiltiga form, men hon betonar att det inte är någon traditionell lärobok. Snarare är det en bok att läsa, på egen hand eller i grupp, till fördjupning och för att väcka nya tankar. MATERIALET ÄR EFTERLÄNGTAT och de en bok att följa och en hjälp med strukturen i sitt arbete. Hon har stor förståelse för att Frälsarkransen har fått ett så bra mottagande – Man kan ha den med sig hela tiden och den hjälper oss att fokusera. Den gör tron konkret och samtidigt är den öppen, en pärla kan rymma många olika saker. EMMA TRIBELL FÅR OFTA frågan vad hon ska göra med pengarna. Prissumman uppgår till 50 000 kronor och även om nästan hälften går i skatt blir det naturligtvis en skön slant över. – Pengarna är inte det viktiga, det roliga är att få skriva boken och få den utgiven, säger Emma Tribell. OCH KANSKE ÄR DET en återbetal- Påskbord för de allra minsta NORRTÄLJE Under stilla veckan inbjuder NorrtäljeMalsta församling barn i åldern 4-5 år till en samling om påskens budskap, skriver församlingen på sin hemsida. Genom berättelse, musik och sång får barnen följa Jesus dramatiska sista dagar med sorg och rädsla, för att sen finna graven tom. Emma Tribell har redan fått god respons på sitt arbete. Hon uppskattar att cirka trettio procent av konfirmandgrupperna använder Frälsarkransen i sitt arbete. Nu får ning för allt det som hon själv fått som konfirmand. – Jag hade inte suttit här om jag inte hade konfirmerats, säger hon och betonar att det är ett arbete som inte nog kan betonas. – Konfirmandarbetet är så betydelsefullt och det tänker vi inte alltid på. Tyvärr har det inte alltid så hög status trots att det är bland det viktigaste vi gör. MATS LAGERGREN Polska gäster på skaparläger När Svenska Kyrkans Unga ordnar skaparläger är tre av deltagarna från Polen. - Vi är glada att ha blivit inbjudna och vi har blivit mycket väl mottagna, säger Michał Szałkowski. Agnieszka Mróz, Maciej Szałkowski och Michał Szałkowski kommer alla från Łódź i Polen, vänförsamling till Gävle Maria. Det är första gången de besöker Sverige och de är glada över alla nya vänner de har fått och åt en intensiv helg. –Jag har ägnat mig åt skapande och lärt mig saker som jag kan använda i min uppgift som söndagsskolelärare, säger Ag– Vi delar många problem, säger Michał Szałkowski och talar om utmaningen att få människor till kyrkan. – Det är likadant i Polen. – Vi tillhör en ungdomsgrupp i församlingen, säger Maciej Szałkowski. – Vi träffas varje fredag för att läsa Bibeln och för att diskutera. Det handlar både om vardagliga frågor och stora och svåra frågor som döden och abort. De polska ungdomarna deltagande är en del av utbytet mellan Uppsala stift och den EvangeliskAugsburgska kyrkan i Polen. Tanken är att svenska och polska ungdomar ska kunna åka på läger till varandra. MATS LAGERGREN Dags att söka stiftskollekt STIFTET 31 mars 2010 är sista ansökningsdag för 2011 års stiftskollekter. Ansökan ställs till Uppsala stift, Domkapitlet, Box 1314, 751 43 Uppsala. I ansökan anges ändamålet för kollekten. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2008. Ytterligare information ges av Gunilla Eriksson, 01868 07 25 eller gunilla.eriksson@svenskakyrkan De tre polska deltagarna på Svenska Kyrkans Ungas skaparläger i Ockelbo FOTO: MATS LAGERGREN nieszka Mróz. Maciej Szałkowski gjorde samma val medan hans bror Michał Szałkowski har spelat trummor hela helgen. – I vanliga fall spelar jag mest gitarr men de behövde en trum- mis och då hoppade jag in. DE ÄR TACKSAMMA FÖR möjlighe- ten att vara med på lägret och gläds både åt nya vänner och att få möta en ny kyrka.

Sid 1 - TORSDAG 11 MARS 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 10 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter   Sid 3 - TORSDAG 11 MARS 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 10 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.