Sidan 3 i Kyrkans Tidning stift nr 50 2009

TORSDAG 10 DECEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 50 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173, 532 23 Skara TEL: 0511-262 08 FAX: 0511-262 70 catharina.sundqvist@svenskakyrkan.se Med rätt känsla. Att i en känslig stund känna att människor från bygden ställer upp och bär kistan måste kännas bättre än att erbjudas inhyrda bärare som inte gör mer än de har betalt för. Det tror i alla fall Svenska kyrkan i Vårgårda. CATHARINA SUNDQVIST, STIFTSREDAKTÖR Anställningsstopp på stiftskansliet STIFTET Skara stiftskansli har infört anställningsstopp. Anledningen är osäkerhet kring framtida ekonomi och organisation. Stiftsstyrelsen beslutade om stoppet samtidigt som man lade fram sitt förslag till budget för 2010. Den rådande lågkonjunkturen har drabbat kyrkan även om effekterna kommer med viss eftersläpning. Därför är det en sparbudget för Skara stift som läggs fram inför nästa år. Dessutom har stiftskansliets ledningsgrupp fått order att se över organisationen med syfte att spara ytterligare 1,4 miljoner kronor. I linje med detta införs anställningsstopp. Det gäller till slutet av maj 2010 och omfattar alla fasta tjänster. Det finns för närvarande några vakanser vid kansliet, och på dessa får man i viss mån ha vikarier för att inte vital verksamhet ska drabbas. De bär ett stort ansvar Vårgårda erbjuder ideellt bärarlag vid jordbegravningar Svenska kyrkan i Vårgårda har ett eget bärarlag. Just nu är det 16 ideella män som ställer upp och bär kistan till graven om de anhöriga så önskar. Begravningsgudstjänsten avslutas vid graven. Med andra ord har närmast sörjande rätt till bärhjälp om den avlidne var med i Svenska kyrkan. En del vill själva bära kistan till graven, andra vill ha hjälp. – Ibland har begravningsentreprenören kontakter som kan hjälpa till. Men de senaste åren har vi fått hyra in bärare från bemanningsföretag och det har inte känts så bra, säger kyrkoherden Gunilla Warting-Falk. Inhyrd personal kommer ofta mitt i begravningsgudstjänsten och lämnar kyrkogården så fort kistan sänkts ned i jorden. Dessutom kostade det pastoratet minst 35 000 kronor per år att anlita bärare. Så växte idén om ett ideellt engagerat bärarlag i pastoratet fram. Kyrkoherden pratade med Bernt Helgesson, engagerad i Alguts- Då och då samlas hela bärarlaget för att fika och ha trevligt. Samtidigt kan frågor och funderingar tas upp med kyrkoherden i Vårgårda, Gunilla Warting-Falk och bärarlagsansvarige Bernt Helgesson. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST Internationellt råd har sett dagens ljus STIFTET Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission gick för ett par år sedan ihop. På stiftsnivå har dock de båda organisationerna fortfarande haft var sitt stiftsråd. Men nu har ett gemensamt internationellt råd i Skara stift för Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete, bildats. Basen för Svenska kyrkans internationella arbete är de lokala församlingarnas internationella grupper vars medlemmar kallas ombud. Förhoppningsvis kommer det att finnas internationella grupper i varje pastorat. Dessa ombud väljer ledamöterna i stiftets internationella råd. Det ska också finnas en tydlig koppling mellan rådet och stiftsarbetet. Den består bland annat i att stiftets konsulent för internationella frågor fungerar som rådets sekreterare. torps församling, och jo då, han kunde tänka sig att ställa upp som ansvarig för ett bärarlag. Nu har Vårgårda bärarlag funnits i ett och ett halvt år och medverkat vid närmare 20 begravningar. – Det känns bra att kunna göra det här för församlingsmedlemmar som vill ha hjälp, tycker Bernt Helgesson. Rent praktiskt går det till så att när anhöriga ber om hjälp med kistbärning så kontaktar begravningsentreprenören bärarlaget och går igenom de praktiska detaljerna. Sedan är bärarna alltid på plats i kyrkan en halvtimme innan begravningen börjar. Diskret stärker de upp sången och känslan av högtidlighet. Sedan bär de ut kistan till graven och är med i bakgrunden tills gudstjänsten är över. Allt för att det ska bli så värdigt och bra som möjligt. – Deras närvaro har varit mycket uppskattad av de som anlitat dem, konstaterar Gunilla Warting-Falk. CATHARINA SUNDQVIST Bernt Helgesson ansvarar för bärarlaget och Gunilla Warting-Falk är kyrkoherde i Vårgårda. I Vårgårda är ungefär 60 procent av begravningarna så kallade jordbegravningar. Värdighet och lyhördhet för de anhörigas vilja är a och o vid begravningsgudstjänster. Här ses sex bärare från bärarlaget i tjänst. FOTO: TOMMIE ANDERSSON Ideella krafter sköter gudstjänsten BLIDSBERG I Kölingareds kyrka i Blidsbergs församling firas en något annorlunda midnattsgudstjänst. Några invånare i byn tar själva tar hand om gudstjänstfirandet vid jul och agerar vaktmästare, "kantor", Kölingareds "julkör" och präst. Ideella krafter tar även hand om helgsmålsandakter under sommaren. Askgravplats på plats i Hestra Svenska kyrkan i Norra Hestra har gjort i ordning en askgravplats på Hestra kyrkogård. På muren runt askgravplatsen finns plats för namnskyltar och lösa blommor eller gravlyktor. Efterfrågat alternativ. Nu finns en askgravplats på kyrkogården i Hestra. Den nya gravplatsen har plats för 50 askor och invigs officiellt till våren. Makar ges möjlighet att vila intill varandra. Askgravplatsen är mindre anonym än minneslunden och ett allt mer efterfrågat alternativ. När askgravplatsen invigs finns fyra begravningssätt representerade på Hestra kyrkogård: kistbegravning, urngravlund, minneslund och askgravplats.

Sid 2 - TORSDAG 10 DECEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 50 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box   Sid 4 - TORSDAG 10 DECEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 50 VÄSTERÅS STIFT Västra kyrkogatan  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.