Side 3 i Kavlifondet

Formål og oppgaver Kavli ble etablert i 1893. I 1962 overførte Knut Kavli, sønn av grunnleggeren Olav Kavli, eierinteressene til Kavlifondet. Kavlifondet eier 100 % av Kavli Holding AS, og konsernets overskudd går til gode formål. Kavlifondet skal utøve godt eierskap, forvalte finansielle midler og støtte allmennyttige formål. Formålet skal oppnås ved at styre og ledelse jobber ansvarlig, langsiktig og engasjert. Tydelig utdelingsstrategi Kavlifondet ønsker å oppnå størst mulig nytteeffekt av de enkelte utdelingene, og vi ønsker å arbeide for at de samlede utdelingene skal bli betydelige over tid. Formål, geografi og tema ligger til grunn for utvelgelsen, og vi har definert en tydelig utdelingsstrategi hvor halvparten av midlene går til humanitære formål, tretti prosent til medisinsk forskning og tyve prosent til kultur. Humanitære formål Forskning Kultur av støtten går til vanskeligstilte Kavlifondet ønsker å hjelpe sårbare mennesker i Norge og i utviklingsland. Særlig støttes ulike helseog utdanningsprosjekter knyttet til barn og unge som lever i stor fattigdom. 50% av støtten går til forskning Kavlifondet støtter forskning som forebygger og bekjemper alvorlig sykdom. Fondet støtter særlig demens- og ME-forskning og bidrar gjerne med finansiering i en tidlig fase. 30% av støtten går til barn unge og eldre Kavlifondet støtter unge musikktalenter, samt prosjekter som gir unge og eldre tilgang til gode kulturopplevelser. 20% 50% Internasjonalt 50% Kavliland 3

Side 2 - Om Kavlifondet Kavlifondets ambisjon er å gjøre en forskjell som eier, forvalter   Side 4 - Om Kavlifondet Foto: Anne Prytz Schaldemose En langsiktig ambisiøs eier og giver  
To read this myPaper publication you need to have JavaScript activated in your web browser. You also need to have at least Flash Version 6 installed.