Side 2 i Kavlifondet

Om Kavlifondet Kavlifondets ambisjon er å gjøre en forskjell som eier, forvalter og allmennyttig giver Kavlifondet eier Kavlionsernet, et av Norges eldste, største og mest internasjonale matvarekonsern. Kavli og Kavlifondet har siden 1962 gitt betydelige bidrag til samfunnsnyttige aktiviteter. Kavlibedriftene produserer og selger mat og drikke av høy kvalitet i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia og Finland, og overskuddet fra virksomheten er grunnlaget for Kavlifondets samfunnsnyttige arbeid. Fondet støtter nasjonale og internasjonale humanitære, kulturelle og forskningsmessige formål. Alle medarbeidere i Kavli jobber for å skape samfunnsnytte gjennom selskapets visjon «Verdiskaping for gode formål». I vår allmennyttige virksomhet jobber vi langsiktig og ambisiøst. Vi ønsker å være en ansvarlig prosjektpartner som bidrar positivt, slik at prosjektets ambisjoner og mål lettere kan nås. Vi medvirker til gode prosjektplaner, samt tilfører midler og kompetanse. Gjennom samarbeid med andre givere kan vi ofte gi ekstra løft for nye prosjekter. Kavlifondet er derfor primært ambisiøs «nedenfra», dvs. i det enkelte prosjekt, heller enn «ovenfra» med mål om å dele ut et gitt pengebeløp. Vi har tro på den verdien som skapes gjennom utvikling og tett oppfølging av det enkelte prosjekt. I dette arbeidet legger vi vekt på størst mulig nytteeffekt av de enkelte tildelingene, og at Kavlifondets kostnader er på et fornuftig nivå. I Kavlifondet har vi en grunnleggende tro på at en allmennyttig stiftelse kan være en fullt ut profesjonell eier av en virksomhet. Vi tror også at formålet både kan tiltrekke dyktige ansatte og vinne respekt i markedet. Stiftelseseie kan være et godt alternativ ved generasjonsskifter i bedrifter, slik det var for Kavli i 1962, og derfor håper vi at vår eiermodell kan inspirere andre og gi smitteeffekter. Vennlig hilsen Aksel Mjøs Styreleder Kavlifondet Kontaktinformasjon Har du spørsmål eller trenger informasjon om Kavlifondet? Kontakt: post@kavlifondet.no Adresse: Postbox 7360, 5020 Bergen kavlifondet.no 2

Side 1 -   Side 3 - Formål og oppgaver Kavli ble etablert i 1893. I 1962 overførte Knut Kavli, sønn  
To read this myPaper publication you need to have JavaScript activated in your web browser. You also need to have at least Flash Version 6 installed.