Sidan 2 i CONCRETE - Nr 4, April 2015

VI NÄRMAR OSS DET SVETSFRIA BOSTADSBYGGET: NYA, SVETSFRIA KOPPLINGEN KLARAR TUFF BELASTNING Två muttrar och en hylsa som träs över. Med en ny väggkoppling, som för över draglaster mellan elementen, tar Abetong ett steg närmare det svetsfria bostadsbygget. – Målet är att få helt svetsfria byggen. Då behöver man inga licensierade svetsare och slipper både brandrisken, arbetsmiljöproblemen och den krångliga hanteringen med värmelådor och annat, säger Magnus Jönsson, konstruktionschef Hus Syd. SEDAN LÄNGE KLARAR man oftast monteringen utan att svetsa, konstaterar Magnus Jönsson, som är konstruktionschef Hus Syd på Abetong. – I ett vanligt våningsplan gjuter man fast elementen med dubb både upp- och nertill och då behöver man oftast inte koppla i sidorna. Men då och då, till exempel i trapphus, behöver flera element fungera som ett för att huset ska bli stabilt. Då har vi fram tills nu varit tvungna att svetsa samman fogarna så att de inte kan gå isär vid stor belastning, säger han. DEN NYA SVETSFRIA väggkopplingen klarar både de normala laster huset ska stå pall för – femtioårsfesten på balkongen och århundradets största snöfall – och det så kallade olycksfallsskedet, som när en lastbil kör in i huset. Kopplingen består av en ursparning och två skruvfästen som montören skruvar fast muttrarna på medan elementen står på monteringsstag. När hylsan dragits över och muttrarna dragits åt fylls hålet igen med betong. ”MITT BIDRAG ÄR ATT GÖRA DET SMIDIGT FÖR BYGGARNA” Joakim Nilsson, produktionschef på Abetong i Hallstahammar. För Joakim Nilsson, 53, handlar arbetsdagen mycket om logistik. Som produktionschef vid Abetongs fabrik i Hallstahammar dirigerar han tillverkningen, så att varje bygge får sina plattbärlag i rätt ögonblick. – När jag fått konstruktionsritningen brukar jag fråga platschefen i vilken ordning de vill montera elementen, säger han. Det är olika från projekt till projekt, har de inte jobbat med våra produkter tidigare brukar jag föreslå var de kan börja. Sedan gjuter, staplar och transporterar vi elementen till bygget i den ordningen, för enklast möjliga hantering. Mitt bidrag är att göra det smidigt för byggarna! HANS STÄNDIGA UTMANING är att hålla en hög och jämn produktion i fabriken och samtidigt leverera när det passar kunderna. Som gammal byggförman vet Joakim Nilsson att mycket kan hända där ute: extrem kyla som gör det omöjligt att gjuta, sjukdom bland byggjobbarna –plötsligt spricker tidsplanen. Då får han kasta om tillverkningsordningen eller slå av på takten. – Byggena har sällan utrymme att lägga elementen på backen så länge, och vi har också begränsade lagringsmöjligheter. UNDER HANS 15 ÅR som produktionschef har efterfrågan på Abetongs plattbärlag fyrdubblats, liksom personalstyrkan i Hallstahammar. Fabriken är numera igång dygnet runt i veckorna och hela helgen, och nya kunder kommer till hela tiden. Joakim Nilsson, som tillbringat alla barndomens somrar på fotbollsplanen, trivs med att befinna sig i händelsernas centrum, omgiven av lagkamrater. – Det bästa med mitt jobb är alla kontakter man får möjlighet att skapa, säger han.

Sid 1 - ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ABETONG. KVARTERET LUNDEN Nybygget: Trevåningshus med 18   Sid 3 - NOTISER TVÅ NYA SVETSFRIA KOPPLINGAR I Abetongs standard finns bland annat följande  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.