Sidan 62 i Tidningen Fastighetsnytt 04/11

Bogotá

Sid 61 - Stadsbyggnad Stadsbyggnad GÖRAN CARS PROFESSOR I SAMHÄLLSPLANERING, KTH Bostadsbristen   Sid 63 - För att minska luftföroreningarna i Bogotá har man infört en bilfri dag varje vecka.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.