Sidan 108 i Tidningen Fastighetsnytt 01/11

›› hållbarhet Hållbarhet högt på den nordiska agendan I rapporten Carbon Disclosure Project Nordic Report 2010 konstaterar man att det finns goda indikationer på att hållbart tänkande ligger högt på agendan i Norden då allt fler av de stora företagen placerar hållbarhetsfrågor på hög nivå i sina organisationer. text Mattias Fröjd Carbon Disclosure Project är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som samlar information om företags utsläpp av växthusgaser och klimatstrategier samt tillhandahåller det kostnadsfritt till bland annat investerare och politiker. Antalet svar som inkom i årets nordiska undersökning ökade till 131 (127 företag 2009). Svarsfrekvensen i de nordiska länderna var i snitt 66 procent varav Norge 49 procent, Finland 65 procent, Danmark 73 procent och Sverige 74 procent. Sverige är representerat med 54 företag (57), från fastighetssektorn är Atrium Ljungberg, Fabege, Castellum, Kungsleden, Hufvudstaden, Wallenstam, Wihlborgs, JM, Peab och Skanska representerat. Kvaliteten på de inkomna svaren har ökat avsevärt och snittpoängen steg från 76 procent 2009 till 84 pro- cent 2010 vilket placerar norden som bästa region i världen. – Nu har vi riktiga bevis för att Norden leder. Företagen här säger också att de vill exportera sin modell, man satsar verkligen i de nordiska länderna, säger Amanda Haworth Wiklund som är chef för den nordiska delen av Carbon Disclosure Project. Man konstaterar i rapporten att det finns goda indikationer att hållbart tänkande ligger högt på agendan i Norden då allt fler av de stora företagen placerar hållbarhetsfrågor på hög nivå i sina organisationer. 89 procent (77 procent 2009) av företagen rapporterar att ansvaret för hållbarhetsfrågor ligger hos en styrelse eller annan exekutiv del av företaget. Amanda Haworth Wiklund ser att företagen i dag lär sig av varandra och fler och fler väljer att lämna in svar på det utsända frågeformuläret från CDP. – Allt fler företag lyssnar på sina likar och konkurrenter och ser att det finns mycket att vinna på att jobba med detta. Även om du inte tror på klimatförändringar så kan du lära dig så mycket på att mäta dina utsläpp och spara massor av pengar i det långa loppet på grund av åtgärder som leder till minskad förbrukning. I dag tittar alla på ledarna och lär sig från dem. Ett framgångsrikt företag drar alltid till sig avund och nyfikenhet och en inställning hos konkurrenter att göra det ännu bättre. The Nordic 200 Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) – de företag med högst poäng 1. 2. 3. 3. 3. 6. 7. 7. 9. 10. Stora Enso Nokia Group Outotec SCA UPM-Kymmene Novo Nordisk Danisco Outokumpu Skanska Lundin Petroleum 93 91 90 90 90 89 86 86 85 83 108 Fastighetsnytt 1/2011

Sid 107 - varumärkeskonstruktörer och designers tar sig in i kåkgyttret. Att de flesta av   Sid 109 - Carbon Disclosure Project täcker i dag flera olika områden. Investor CDP Sammanställer  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.