Sidan 2 i Tidningen Fastighetsnytt 06/10

Bland annat uppfyller alla våra egenutvecklade kommersiella fastigheter greenbuildingkriterierna, dvs. minst 25 % mindre energianvändning än byggnormen kräver. Det vi gör är Det som räknas gröna tankar är ett steg på vägen. gröna handlingar gör skillnad. Det driver oss när vi skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. strävan efter att minska klimatpåverkan leder oss ständigt in på nya, spännande spår. www.ncc.se/miljo foto: sten jansin

Sid 1 - Marknad och saMhällsbyggnad UTGÅVA 06/10 ÅRGÅNG 17 Fastighetsnytt analys av Peter   Sid 3 - Safa Mahmoudi Tel +46 739 60 65 25 Erika Åslund Tel +46 739 60 65 30 Nimrod Badur  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.