Sidan 2 i Tidningen Fastighetsnytt 02/10

Bland annat har våra flerbostadshus i Beckomberga, Bromma, fått Sveriges första certifikat för passivhus. Byggnadernas energianvändning är mer än halverad jämfört med byggnormen. DET VI GÖR ÄR DET SOM RÄKNAS Gröna tankar är ett steg på vägen. Gröna handlingar gör skillnad. Det driver oss när vi skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. Strävan efter att minska klimatpåverkan leder oss ständigt in på nya, spännande spår. www.ncc.se/miljo

Sid 1 - UTGÅVA 02/10 ÅRGÅNG 17 Fastighetsnytt analys av Peter MalMqvist i huvudet På en   Sid 3 - Safa Mahmoudi Tel +46 739 60 65 25 Erika Åslund Tel +46 739 60 65 30 Nimrod Badur  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.