Sidan 3 i Tidningen Fastighetsnytt 05/08

Vi talar fastighetska Driftnetto. Vakansgrad. Substansrabatter. Yieldkompression. Successiv vinstavräkning: Vi talar ditt företags språk och är väl insatta i de speciella förutsättningar som råder inom bygg- och fastighetsbranschen. Våra erfarna experter inom bygg och fastighet hjälper dig att identifiera och uppnå ditt företags fulla potential genom att hantera risker och dra nytta av de möjligheter som din bransch erbjuder. Det gör vårt samarbete mer effektivt och skapar förutsättningar för en bra tjänsteleverans oavsett om du anlitar oss för revision eller rådgivning. www.ey.com/se Ingemar Rindstig Real Estate Audit +46 18 194 200 Linda Andersson Real Estate strategy +46 8 520 593 20 Johan Elmberg Real Estate IT +46 31 636 393 Birgit Flening Sustainability +46 8 520 594 34 Magnus Fredmer Real Estate Audit +46 8 520 596 12 Mikael Ikonen Real Estate Audit +46 8 520 595 95 Barbro Jansson Property Tax +46 8 520 599 62 Susanne Lagergren Real Estate Adminstration +46 8 520 591 20 © 2008 Ernst & Young AB. All rights reserved. Magnus Kuchler Facility Management +46 8 520 590 94 Anders Lilja Income Tax +46 8 520 592 02 Christian Merseburg Jonas Svensson Real Estate VAT Construction Audit +46 18 19 42 10 +46 8 520 590 13 Gunnar Thuresson Income tax +46 8 520 592 20 Daniel Öberg Transaction Support +46 8 520 590 82

Sid 2 - Gör ett av Sveriges mest miljövänliga kontor till ditt. Verkligen ditt. Knappa minuten   Sid 4 - Tack för i år! På återseende 16-17 september 2009 www.businessarena.nu 4 Fastighetsnytt  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.