Sidan 1 i Årsredovisning 2004

Active Biotech AB Å r s r e d o v i s n i n g 2004 A c t i v e Biotech utvecklar innovativa läkemedel som reglerar kroppens eget immunförsvar. Vi fokuserar på sjukdomar med stort behov av ny och effektivare behandling. Längst har vi kommit med våra läkemedelskandidater för behandling av MS och cancer.

  Sid 2 - Å r e t i korthet A f f ä r s i d é , mål och strategier V D har ordet V ä r d e  
Arkiv:
Årsredovisning 2000
Årsredovisning 2001
Årsredovisning 2002
Årsredovisning 2003
Årsredovisning 2005
Årsredovisning 2006
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2012
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.