Sidan 1 i Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2005 Ac t i ve Biotech utvecklar innovativa läkemedel som reglerar kroppens eget immunförsvar. Vi fokuserar på sjukdomar med stort behov av ny och effektivare behandling. Längst har vi kommit med våra läkemedelskandidater för behandl i n g av MS och cancer.

  Sid 2 - Innehåll V D har ordet Förvaltningsberättelse Definitioner F i n a n s i e l l utveckling  
Arkiv:
Årsredovisning 2000
Årsredovisning 2001
Årsredovisning 2002
Årsredovisning 2003
Årsredovisning 2004
Årsredovisning 2006
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2012
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.